h

Nieuws

26 april 2006

Bestuursakkoord van de gemiste kansen

Vandaag werd in de gemeenteraad het bestuursakkoord van PvdA en GroenLinks besproken. Lees hieronder wat Remine Alberts, fractievoorzitter van de SP erover zei.

Lees verder
26 april 2006

SP in Amsterdam nog actiever

Op de ledenvergadering van de SP-Amsterdam is besloten dat de partij in alle wijken van de stad actiever moet worden. Speciale aandacht gaat uit naar de wijken in Nieuw-West waar de kerngroepen nog jong zijn en niet in de deelraden zijn vertegenwoordigd. Daarnaast gaat het bestuur van de afdeling verder met het activeren van de leden zodat veel mensen betrokken zijn bij acties en het werk van de 35 Amsterdamse (deel)raadsleden.

Lees verder
24 april 2006

Protest wapenbeurs Marelec

Een honderdtal demonstranten verzamelden zich op woensdag 19 april voor de hoofdpoort van de Marinebasis Kattenburg in protest tegen de Militaire Wapenbeurs Marelec welke daar van 19 t/m 21 april plaatsvond.
De derde beurs op wapengebied welke binnen korte tijd werd gehouden binnen de muren van Amsterdam. De organisatie "Ontwapen" www.ontwapen.org verzet zich tegen deze beursen en riep op tot de manifestatie. Onder de demonstranten waren ook een aantal SP-ers. En SP-fractievoorzitter Remine Alberts welke in haar toespraak er aan herinnerde dat burgemeester Cohen bij vorige gelegenheden ook uitsprak dat dit soort beursen onwenselijk zijn en niet passen in het beleid van Amsterdam "een vreedzame samenleving te bevorderen".

Lees verder
20 april 2006

Absurd politieoptreden tegen lawaaidemo

Een enorme overmacht aan ME'ers heeft op absurde wijze een einde gemaakt aan de lawaaidemonstratie tegen wapenhandel, die donderdagavond voor de ingang van het Scheepvaartmuseum werd gehouden. De kleine dertig vreedzame demonstranten werden door de ME omsingeld op het moment dat zij al gehoor gaven aan de oproep van de politie om te vertrekken bij het museum. Alle demonstranten zijn aangehouden en afgevoerd.

Lees verder
18 april 2006

Militaire wapenbeurs Marelec

Op 19, 20 en 21 april is er alweer een wapenbeurs in Amsterdam !
We roepen op om mee te doen met een protestmanifestatie op 19 april.

Lees verder
12 april 2006

Positief akkoord mist daadkracht

Het nieuwe Collegeakkoord van PvdA en GroenLinks bevat positieve uitgangspunten. De investeringen in sociaal beleid, onderwijs en startende ondernemingen verdienen steun. Ook het verzet tegen de privatisering van Schiphol wordt door de SP gewaardeerd. Op veel onderdelen ontbreken echter concrete einddoelen, waardoor het akkoord daadkracht ontbeert. De SP zal de komende tijd aandringen op duidelijke streefdoelen als armoedebestrijding, schooluitval en werkgelegenheid.

Lees verder
9 april 2006

OV actie

De SP actie Openbaar Vervoer komt in stroomversnelling. Zo snapten we Olga Oranje, lid van onze werkgroep OV, die de huurdemonstratie op de Dam te baat nam om handtekeningen voor de actie op te halen.
En met succes. Alle lijsten die ze meebracht werden volgeschreven.
Een reden temeer om op 12 april mee te doen met de OV actie en veel handtekeningen te verzamelen.

Lees verder
9 april 2006

Stop Dekker. Houd huren betaalbaar

De huurdemonstratie op de Dam "Stop Dekker. Houd huren betaalbaar." telde meer dan 3000 deelnemers waaronder veel SP-ers. Ook de SP Amsterdam was met een grote groep aanwezig. Onder de aanwezige landelijke politici bevonden zich Harry van Bommel en Ada Gerkens. Diverse sprekers, onder wie ook vertegewoordigers van woningcorporaties, hekelden het beleid van minister Dekker.

Lees verder
8 april 2006

Minder wethouders voor Amsterdam

Het nieuwe college van PvdA en GroenLinks kan de voorgenomen bezuinigingen op het gemeenteapparaat kracht bijzetten door het aantal wethouders te verminderen. Volgens de SP-fractie is het logisch als er gekozen wordt voor vier wethouders, waarvan GroenLinks er n zou krijgen.

Lees verder
6 april 2006

Amsterdammer kiest voor preventie

Als het gaat om de veiligheid in buurten ziet ruim de helft van de Amsterdammers meer heil in preventieve dan in repressieve maatregelen. Dit is n van de antwoorden die de SP kreeg op haar vragen uit de Omnibus-enqute van de Dienst Onderzoek en Statistiek. “Het nieuwe college weet hierdoor meteen waar ze de nadruk op moeten leggen”, zegt SP-fractievoorzitter Remine Alberts.

Lees verder

Pagina's

U bent hier