h

Meldpunt overlast Schiphol -gesloten-

Foto: Creative Commons
Schiphol zit aan zijn grenzen. Ondanks gemaakte afspraken over het aantal vliegbewegingen probeert de luchthaven toch op allerlei manieren verder te groeien. Ondertussen neemt de overlast voor omwonenden toe, maar staan zij veelal machteloos.

Mensen die een klacht willen indienen, worden alleen in behandeling genomen als zij wonen in een gemeente die zitting neemt in de Omgevingsraad, het overlegorgaan over Schiphol, en als de indiener woont in de 'klaagzone', een gebied dat door het Rijk is vastgesteld.

In de praktijk betekent dit dat inwoners van Zuid, Noord en Centrum geen klacht kunnen indienen, terwijl er dagelijks tientallen tot honderden vliegtuigen over hun hoofd vliegen. 

Het is belachelijk dat omwonenden van Schiphol op deze manier monddood worden gemaakt ter faveure van het winstbejag van de luchtvaartindustrie. Daarom lanceert de SP het Meldpunt Overlast Schiphol gelanceerd. Een meldpunt waar bewoners hun klachten kwijt kunnen over het toenemend aantal vliegbewegingen op en van Schiphol. Ongeacht wie u bent waar u woont.

Uw mening telt. Laat deze horen!

Heeft u steeds meer last van het geluid van overvliegende vliegtuigen? Bent u bezorgd over de fijnstofuitstoot van deze vliegtuigen en de gevolgen voor uw gezondheid? Krijgt u nul op het rekest van Schiphol, de Inspectie Leefmilieu en Transport en alle andere instanties? Laat het ons weten via onderstaand klachtenformulier.

Het meldpunt overlast schiphol is gesloten. De resultaten worden geanalyseerd. Wij danken iedereen voor hun melding.

Heeft u toch nog een dringende melding, dan kan u dit doen via dit emailadres.


Dank voor uw reactie. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

U bent hier