h

Geuzenveld-Slotermeer

Foto: Jan Mast
Bijeenkomst met boze bewoners van de Dobbebuurt

 

Speerpunten

De SP zet zich in Geuzenveld-Slotermeer in voor:

  • aanpak van achterstallig woningonderhoud in bijvoorbeeld de Deysselbuurt en Dobbebuurt
  • opknappen van de verpauperde openbare ruimte
  • woninginbraken en winkelovervallen bestrijden met meer politie en handhavers
  • buurten zonder zwerfvuil en rattenoverlast
  • bescherming van het groen in het Sloterpark en voorkomen grootschalige bomenkap

Kandidaten

In Geuzenveld-Slotermeer kun je op één van de volgende SP-kandidaten stemmen.

Foto: SP Amsterdam

1. Moska Ghazizoi

2. Lhoussaine Tallal

3. Dian Ahmadian

4. Frank Schinkel

5. Sebastiaan Proos

U bent hier