h

Amsterdam gaat ervaringsdeskundigen opleiden voor betere zorg en opvang

9 februari 2018

Amsterdam gaat ervaringsdeskundigen opleiden voor betere zorg en opvang

Foto: Roel Wijnants

[UPDATE 9 FEBRUARI 2018] Dankzij Nelly Duijndam wordt het Traject Opleiding ErvaringsDeskundgheid (afgekort TOED) nu ook toegankelijk gemaakt voor dak- en thuislozen. Nelly Duijndam is blij met deze toezegging van de wethouder zorg: “Het is voor deze mensen verschrikkelijk lastig om weer aan de bak te komen. Op deze manier kunnen ze de belangrijke eerste stappen zetten op weg naar werk. Dat biedt bemoedigend perspectief op de toekomst. Als gediplomeerd ervaringsdeskundigen zullen deze mensen  bovendien ontzettend waardevol zijn voor de gemeente, zodat Amsterdam de opvang kan verbeteren.”  

[Oorspronkelijk bericht 17 februari 2017] Op initiatief van de SP krijgen twaalf Amsterdammers met een bijstandsuitkering en ervaring in de zorg de mogelijkheid opgeleid te worden tot gediplomeerd ervaringsdeskundige. Met een officieel diploma kunnen zij vervolgens ingezet worden om de zorg te verbeteren. SP-gemeenteraadslid Nelly Duijndam: “Heel mooi dat de gemeente op deze wijze het belang erkent van ervaringsdeskundigen in de zorg. Mensen die zelf hebben meegemaakt hoe de zorg werkt kunnen meehelpen de afstand tussen beleidsambtenaren, zorgmedewerkers en hulpbehoevenden te verkleinen.”

Van organisaties die bijvoorbeeld thuiszorg of dagbesteding verzorgen, eist de gemeente dat ervaringsdeskundigen ingezet worden. Maar voordat iemand met ervaring in de zorg kan worden ingezet als ervaringsdeskundige, moet diegene een opleiding volgen om te leren op welke manier hij of zij goed ervaringen kan delen. Zo’n opleiding kost 1500 euro en voor mensen met een bijstandsuitkering  is zo'n bedrag niet op te brengen.

Duijndam: “Omdat getrainde ervarinsdeskundigen echt belangrijk zijn, gaat de gemeente de opleiding nu aanbieden als officiële leerstage. Het mooie daaraan is dat deelnemers kunnen leren de zorg te verbeteren maar tegelijkertijd ook bovenop hun uitkering een premie krijgen. Daarmee komen ze uit op tenminste het minimumloon, meer dus dan een uitkering.”

U bent hier