h

SP: Meer woningen voor lokale studenten

7 augustus 2017

SP: Meer woningen voor lokale studenten

Foto: SP / Creative commons

De SP wil het tekort aan studentenwoningen, als gevolg van de explosieve groei van buitenlandse studenten, terugdringen. SP-raadslid Erik Flentge heeft raadsvragen gesteld over de woningschaarste die dat veroorzaakt.

Amsterdam bouwt in recordtempo woningen voor studenten en jongeren. Ondanks dat, blijft de schaarste aan woningen voor studenten en jongeren bestaan. Dat komt doordat universiteiten, om financiële redenen, grote aantallen studenten werven in het buitenland. Hierdoor blijft de vraag groter dan het aanbod.

De gevolgen zijn desastreus voor lokale én buitenlandse studenten. Prijzen van woningen stijgen rap, terwijl huisjesmelkers en oplichters profiteren van de schaarste. Sommige buitenlandse studenten blijven zelfs dakloos. Zorgwekkend, omdat zij hier soms wonen zonder familie en sociale netwerk. Maar ook Amsterdamse en regionale studenten vinden als gevolg van de buitenlandse instroom steeds moeilijker een kamer of woning. “Ik vind het onverstandig dat universiteiten op grote schaal studenten werven in het buitenland, als huisvesting nog niet zeker is. De groei van het aantal buitenlandse studenten moet in de pas lopen met de beschikbare studentenhuisvesting,” aldus Flentge.

Vooral universiteiten zijn harder gaan werven in het buitenland nadat de landelijke instroom van studenten door de invoering van het schuldenstelsel (leenstelsel) onder druk kwam te staan. Het aantal studentenkamers loopt echter achter bij deze enorme groei. Flentge: “De Vrije Universiteit verwacht het aankomend collegejaar nog eens 40% meer aanmeldingen uit het buitenland De grenzen van de groei zijn bereikt. De landelijke regering zal er voor moeten zorgen dat de universiteiten financieel minder afhankelijk worden van de instroom van studenten. Daarnaast zullen corporaties meer financiële ruimte moeten krijgen om goedkoop te bouwen. Dat kan door de landelijke verhuurdersheffing af te bouwen. Maar Amsterdam kan niet wachten op Den Haag. De hoofdstad moet het voortouw nemen. Dat er in Amsterdam meer dan ooit woningen voor jongeren worden gebouwd, is goed. Het is nu ook tijd om er bij de universiteiten op aan te dringen een pas op de plaats te maken. Ook de spreiding van studenten over Nederland kan worden verbeterd. Het is de hoogste tijd voor structurele oplossingen. Studenten verdienen een fatsoenlijke woning.” 

Zie ook:

U bent hier