h

Meer aandacht voor informeel onderwijs

5 december 2017

Meer aandacht voor informeel onderwijs

Foto: SP / Creative commons

De gemeente Amsterdam gaat buitenschoolse onderwijsinitiatieven in kaart brengen, ondersteunen en beter laten aansluiten op het reguliere onderwijs. Op deze manier kan dit zogeheten 'informele onderwijs' een nuttige aanvulling zijn op het reguliere aanbod van scholen, om leerlingen gelijke kansen te geven in hun schoolontwikkeling. Een voorstel van GroenLinks en SP, met aanvulling van D66, is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Informeel buitenschools leren kan een goede aanvulling zijn op het reguliere onderwijs. Denk daarbij aan huiswerkbegeleiding, bijlessen en het wegwerken van onderwijsachterstanden. SP-raadslid Erik Flentge: "Goed onderwijs vindt plaats op school. Daarnaast zijn er veel initiatieven die leerlingen buiten schooltijd ondersteunen. Deze zijn een mooie aanvulling op het lesaanbod en helpen bij het bestrijden van leerachterstanden. Het is goed om deze initiatieven te ondersteunen en waar nodig uit te breiden en te verbeteren. Daarnaast willen we de samenwerking tussen scholen en dit 'informele onderwijs' te verbeteren. Dan worden buitenschoolse initiatieven een aanvulling op - en geen vervanging van - het reguliere onderwijs. Ook voor kinderen waarvan de ouders geen dure bijlessen kunnen betalen.”

Zie ook:

U bent hier