h

'Schoolbesturen moeten investeren in betere arbeidsvoorwaarden leraren'

19 juli 2018

'Schoolbesturen moeten investeren in betere arbeidsvoorwaarden leraren'

Foto: SP / Creative Commons

De Gemeente Amsterdam moet Amsterdamse schoolbesturen aansporen om meer te investeren in goede arbeidsvoorwaarden voor hun leraren. Hiermee kunnen zij het vak van leraar aantrekkelijker maken om zo het lerarentekort te verminderen. Een voorstel van de SP hiervoor kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Amsterdam heeft te maken met een enorm lerarentekort. Bijna 7.000 kinderen dreigen in het nieuwe schooljaar geen meester of juf te hebben. SP-raadslid Erik Flentge: “Door het lerarentekort voltrekt zich een onderwijsramp. Al jarenlang zijn de hoge werkdruk en de relatief lage lonen daar mede oorzaak van. En jaar in jaar uit modderen we door. Het Rijk investeert nog steeds te weinig. Dat is te bizar voor woorden."

Volgens de SP besteden de schoolbesturen het geld lang niet altijd aan betere salarissen en arbeidsvoorwaarden. Flentge: “Schoolbesturen hebben almacht over hoe geld wordt ingezet. Zij potten nog steeds teveel op in plaats van dat geld te besteden aan hogere salarisschalen of vaste banen. De leraar trekt dus altijd aan het kortste eind. Dat kan en moet beter. Amsterdamse schoolbesturen ontvangen van de gemeente veel aanvullend geld voor extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. Dan mogen we van de besturen verwachten dat ze maximaal investeren in de leraar.”

De SP en de gemeenteraad willen dat de wethouder met de schoolbesturen een Amsterdamse norm opstelt, die als doel heeft dat de besturen meer geld investeren in onderwijs.     

Zie ook:

U bent hier