h

SP: Vertraging kwijtschelding waterschapsbelasting moet snel worden opgelost

10 juli 2018

SP: Vertraging kwijtschelding waterschapsbelasting moet snel worden opgelost

Foto: SP / Creative Commons

De gemeente Amsterdam moet achterstanden bij de kwijtschelding van de waterschapsbelasting snel wegwerken. Amsterdamse minima krijgen nu aanmaningen of zelfs dwangbevelen in plaats van kwijtscheldingen. SP-raadslid Tiers Bakker: “Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet mensen met een kleine beurs ontzien. In plaats daarvan komen zij nu in de problemen. Dat moet snel worden opgelost.”

De SP ontving meldingen over problemen bij het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Met deze regeling kunnen minimahuishoudens bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting. Mensen die kwijtschelding hebben aangevraagd moeten dit jaar echter langer wachten voor goedkeuring. Ondertussen ontvangen zij van Waternet aanmaningen of zelfs dwangbevelen. En dat terwijl hun aanvraag tot kwijtschelding nog loopt. Dit gaat gepaard met verhoging van het incassobedrag: €7,- bij de eerste aanmaning en €40,- bij een dwangbevel.

Medewerkers van Waternet geven aan dat zij de kwijtscheldingsgegevens van de gemeente Amsterdam met veel vertraging ontvangen. Reden voor de SP om aan de bel te trekken.

Bakker: “Hoewel kwijtscheldingsaanvragen en betalingsherinneringen elkaar wel eens kunnen kruisen, is het toegenomen aantal berichten over aanmaningen en dwangbevelen erg zorgelijk. Dat Waternet beweert dat Amsterdam de gegevens van kwijtscheldingen met veel vertragingen doorgeeft, lijkt te wijzen op trage afhandeling en achterstanden. Een slechte zaak. Dit zorgt onnodig onrust bij minima die de kwijtschelding aanvragen, terwijl de kwijtschelding deze mensen juist rust moet geven. Wij roepen het bestuur van Amsterdam op college op deze mensen met een kleine beurs snel duidelijkheid te geven. Daarnaast willen we voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.“

Zie ook:

U bent hier