h

Voorkom dat toeristische kramen de markt overnemen

20 september 2018

Voorkom dat toeristische kramen de markt overnemen

Foto: SP / Creative commons

Het stadsbestuur gaat, op voorstel van de SP, onderzoeken hoe toeristenkramen geweerd kunnen worden van Amsterdamse markten. Zo wil de SP de kwaliteit van de Amsterdamse markten behouden. SP-raadslid Tiers Bakker: “Nu er regels zijn om de komst van toeristenwinkels af te remmen, wil ik voorkomen dat vervolgens de markten worden overgenomen door die winkels. De markt moet een plek zijn waar Amsterdammers wat te zoeken hebben.”

Deze week is de marktvisie besproken in de gemeenteraad, met plannen om te zorgen voor goede en gezellige markten in Amsterdam. De SP vindt wil toeristische marktkramen va deze markten weren, om te voorkomen dat het aanbod van de markten verschraalt, en daardoor de markten hun buurtfunctie verliezen.

Het voorstel van de SP is unanieme aangenomen door de gemeenteraad. Bakker: “Markten hebben, met hun aanbod en sociale functie, een belangrijke rol in de buurten van onze stad. Net als bij het winkelaanbod, zien we steeds vaker toeristische marktkramen. We moeten voorkomen dat dit aanbod de overhand krijgt en daarmee de kwaliteit van onze markten aantast. Ik ben daarom blij dat het stadsbestuur gaat onderzoeken hoe we dit soort kramen kunnen weren.”

Zie ook:

U bent hier