h

Neem maatregelen tegen enorme huursprong bij verhuizing

13 oktober 2018

Neem maatregelen tegen enorme huursprong bij verhuizing

SP-wethouder Laurens Ivens roept de regering op om snel maatregelen te nemen tegen de enorme huurverhoging wanneer de bewoner van een particuliere sociale huurwoning verhuist. Die huurverhogingen worden veroorzaakt door een wijziging in het puntenstelsel die bijzonder nadelig uitpakt voor een gewilde stad als Amsterdam. Ivens: “Het Rijk heeft dit probleem veroorzaakt, dus ik roep hen ook op om hier wat aan te doen. Amsterdammers zouden bijvoorbeeld  enorm gebaat zijn bij een maatregel die een maximum stelt op hoe sterk de huur mag stijgen voor een nieuwe bewoner. Zo zorgen we er namelijk voor dat juist de mensen die onze stad dragen en leefbaar houden, hier ook gewoon een woonplek kunnen hebben.”

Drie jaar geleden veranderde Den Haag de regels van het puntenstelsel, waarbij het puntenaantal de maximale huurprijs bepaalt. Naast de punten voor bijvoorbeeld woningoppervlak  en isolatie, krijgt een huis sindsdien ook extra punten als het huis veel geld waard is. In Amsterdam leidt dat ertoe dat bij de meeste huizen de puntentelling omhoog is geschoten. Éénmaal door de puntengrens tot 710 euro mag de verhuurder aan een nieuwe huurder vragen wat hij wil.

Ivens: “Huizen die eerst bewoond werden door bijvoorbeeld een verpleger of een bouwvakker, worden na verhuizing van de oude bewoner in één klap onbetaalbaar gemaakt. De huur gaat vaak wel twee of drie keer over de kop. De enige die daarvan profiteert is de vastgoedeigenaar die zonder extra moeite te hoeven doen ineens bakken met geld binnenharkt. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook slecht voor de stad. We hebben juist meer betaalbare huizen nodig voor al die woningzoekenden die we in Amsterdam willen houden zoals onderwijzers, horecapersoneel of zorgmedewerkers.” 

Zie ook:

U bent hier