h

Ondersteun werkende minima

10 oktober 2018

Ondersteun werkende minima

Foto: SP / SP Amsterdam

De gemeente moet meer doen om werkende Amsterdammers met een laag inkomen te ondersteunen. Zo moeten regelingen toegankelijker worden voor werkende minima. Ook moet deze groep actief opgezocht worden om de minimaregelingen bij ze bekend te  maken. Deze oproep doet de SP tijdens de Algemene Politieke beschouwing in de gemeenteraad.

SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “Iedereen in Amsterdam moet volwaardig kunnen meedoen. Dat geldt voor mensen met een uitkering, maar ook voor werkende minima. Als dat niet zo is, moeten zij ondersteund worden.”

Vorige week werd bekend dat het aantal werkende mensen dat in armoede leeft fors is toegenomen. Amsterdam stond daarbij in de top 10 van gemeenten met meeste armen per 100 werkenden.

Sinds 2014 heeft Amsterdam de ondersteuning voor minima fors uitgebreid. Ook de komende jaren wordt er extra geld uitgetrokken voor armoedebestrijding. Daarnaast wordt de doelgroep voor een aantal regelingen uitgebreid van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Desondanks maken nog te weinig werkende minima gebruik van deze ondersteuning. En dat terwijl ze deze ondersteuning goed kunnen gebruiken en hier ook recht op hebben. Dit komt soms door onbekendheid, maar ook schaamte kan een rol spelen.

Reden voor de SP om het stadsbestuur op te roepen deze groep beter te ondersteunen. Flentge: “Als gevolg van rechts regeringsbeleid zien we dat meer werkende mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Hierdoor kunnen zij en hun kinderen niet volwaardig meedoen. Dat is onacceptabel. Daarom roepen we het stadsbestuur op om deze mensen de ondersteuning te bieden die zij verdienen.”

Zie ook:

U bent hier