h

Het Slotervaart verdient een doorstart (Opinie)

6 november 2018

Het Slotervaart verdient een doorstart (Opinie)

Foto: SP

Een ruime week geleden werden wij overvallen door het bericht dat faillissement dreigde voor het Slotervaart-ziekenhuis. Een voor we het wisten was het faillissement daar. Verzekeraar Achmea-ZilverenKruis trok de stekker uit het ziekenhuis en 90.000 Amsterdamse patiënten en 1.200 zorgverleners stonden abrupt op straat.

Deze opinie verscheen op 6 november in Het Parool.

Het verhaal daarna heeft ons diep geschokt. Binnen 24 uur de opgenomen patiënten weg. Daarna de diepe onzekerheid voor alle klinische en poliklinische patiënten. Angst om het niet voortzetten van de chemokuren. Medicatie die niet meer bereikbaar was. Operaties afgezegd en twijfel of de eigen arts nog wel bereikbaar zou zijn. Huilende patiënten in de spreekkamer van de verpleegkundige. Patiënten met laatste doosjes medicatie voor de poorten van het Slotervaart. Oude mensen die vertwijfeld op de stoep van het ziekenhuis stonden.

Hun ziekenhuis, het huis waar ze al jaren in hun ziekte bescherming vonden bij hun behandelaren. Waar ze zich aan hebben gehecht. Ons eigen ziekenhuis dat al sinds de jaren 70 de kwetsbaarste Amsterdammers behandelt . Het ziekenhuis uit idealistische motieven opgericht door CPN-wethouder Harry Verhey. Niet om daar snelle winsten mee te maken voor de verzekeringsbranche, niet om daar excessieve salarissen en vage bedrijfsconstructies voor zorgondernemers als Erbudak en Winter mee te faciliteren. Niet om productie mee te scoren en de winstmarges van Achmea te vergroten. Niet om te drukken op kosten voor medisch personeel, maar om goede zorg te bieden.

Hoewel de ziekenhuiszorg geen zaak is waar de gemeente Amsterdam regie over voert, laten we toch onze stem horen. Omdat de minister van VWS, VVD-er Bruno Bruins, de regie niet blijkt te hebben. Hij heeft die weggegeven aan Achmea-ZilverenKruis. De grootste private verzekeraar die lobbyt in het parlement om winstuitkering aan aandeelhouders.  De minister huilt krokodillentranen om zijn gebrek aan sturing en regie. En Achmea lijkt de lakens uit te kunnen delen. Terwijl het Slotervaart niet onder verscherp toezicht van de Inspectie stond, trok de verzekeraar de stekker uit het ziekenhuis. Niet het ministerie van VWS, niet de Inspectie lijkt de regie te hebben, maar Achmea dicteert vandaag de dag de ziekenhuiszorg.  Het is deze marktwerking door slimme zorgondernemers als Erbudak, Winter  en Achmea/ Zilveren Kruis waar patiënten en zorgverleners de dupe van zijn geworden.  

En daarom staan wij op en scharen ons achter het Slotervaart. Het ziekenhuis door de patiënten hoog gewaardeerd om zijn nabijheid en goede zorg. Het ziekenhuis waar zorg wordt geboden aan kwetsbare ouderen, transgenders en patiënten met HIV, kanker, Alzheimer en hersenaandoeningen. Waar verpleegkundigen, artsen en medisch specialisten worden opgeleid.

Het is daarom dat wij een petitie hebben geopend voor behoud van het Slotervaart, inmiddels door 18.000 Amsterdammers ondertekent. Daarom trokken wij vorige week maandag met patiënten en zorgverleners in bussen naar het hoofdkantoor van Achmea, alwaar de directie haar handen in onschuld waste en stamelend verwees naar de curator.

Definitief sluiten van dit ziekenhuis zou een drama zijn voor Amsterdam. Vanwege de breuk in de behandeling, toename van de bevolkingsgroei, de vergrijzende bevolking en de groeiende wachtlijsten. Daarom doen wij een dringend beroep op de minister en de zorgverzekeraar om een doorstart van het Slotervaart mogelijk te maken. Het college van Amsterdam kan daarbij helpen. Wij roepen het college op alle scenario’s te onderzoeken voor een doorstart.  Een van de opties zou kunnen zijn dat de gemeente Amsterdam zich inspant om het gebouw op te kopen om het daarna in handen te doen komen van een cooperatie van medisch specialisten. De zorgverleners kunnen daarmee een halt toeroepen aan de vercommercialisering van het Slotervaart en het ziekenhuis weer bij haar oorsprong brengen. Zorg verlenen aan kwetsbare groepen Amsterdammers . Heldhaftig, vastberaden en barmhartig.

Cobie Groenendijk, raadslid SP Amsterdam
Jochem Brouwer, patient
Roos Blom, ondernemingsraad MC Slotervaart

Zie ook:

U bent hier