h

Gemeente vermindert aantal flexwerkers

19 februari 2019

Gemeente vermindert aantal flexwerkers

De Gemeente Amsterdam wil het aantal flexwerkers in de eigen organisatie fors terugdringen. Ook moeten uitzendkrachten bij de gemeente in de toekomst sneller een vast contract krijgen. SP-raadslid Nicole Temmink: “Als SP dringen we al jarenlang aan op het terugdringen van het aantal flexwerkers. Werkende mensen verdienen zekerheid. Ik ben blij dat het stadsbestuur dat ook inziet.”

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over het hoge aantal flexwerkers dat de gemeente in dienst had. In 2010 werd het SP-voorstel aangenomen om maximaal 10% van de gemeentelijke medewerkers op flexcontracten in te huren. Toch bleef het aantal flexers binnen de gemeente veel te hoog; tot bijna 20% van het totaal aantal werkuren.

De afgelopen jaren lijkt het tij te keren. Zo kwamen op initiatief van SP, PvdA en GroenLinks schoonmakers in 2018 in vaste dienst. Met het in vaste dienst nemen van 300 voltijd banen wordt een volgende stap gezet.

Ondanks de positieve stappen, zijn er ook kritische kantrekening te plaatsen. Temmink: “Het maximumpercentage flexwerkers voor duurbetaalde ZZP’ers wordt losgelaten. Hierdoor kunnen dure consultants onbeperkt worden ingehuurd. Dat lijkt de SP stap in de verkeerde richting. Daar hebben we nog kritische vragen over.”

U bent hier