h

Laat studenten geen slachtoffers zijn van huisjesmelkerij

29 maart 2019

Laat studenten geen slachtoffers zijn van huisjesmelkerij

Foto: SP

Het stadsbestuur neemt samen met onderwijsinstellingen, studenten en corporaties maatregelen om te voorkomen dat studenten overgeleverd zijn aan huisjesmelkers. Gisteren werden daarover afspraken ondertekend, onder meer door SP-wethouder Laurens Ivens. “Er is nog steeds een groot gebrek aan betaalbare huizen in Amsterdam. Als studenten al een huis vinden, zijn ze vaak ook nog eens overgeleverd aan huisjesmelkers die torenhoge huren vragen. Dat is een hele slechte zaak en het is mijn doel dat te veranderen,” aldus Ivens.

Allereerst willen het stadsbestuur en onder meer de corporaties de komende vier jaar zorgen voor minstens 10.500 extra jongeren- en studentenwoningen erbij in Amsterdam en omgeving. Daarbij wordt vol ingezet op betaalbare huren, waarbij studenten ook aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Als tweede komt er meer voorlichting voor en door studenten over hun huurrechten. Als derde hebben de onderwijsinstellingen afgesproken niet in te zetten op ongebreidelde instroom van internationale studenten.

Ivens: “Door én nieuwe huizen te bouwen én afspraken over de prijzen en instroom te maken, kunnen we de woningnood helpen tegen te gaan. Daarmee voorkomen we dat alle nieuwbouw dweilen met de kraan open is, en nemen we huisjesmelkers de wind uit de zeilen. Ik wil ervoor zorgen dat ook jongeren zonder rijke ouders in Amsterdam kunnen wonen.”

Zie ook:

U bent hier