h

Amsterdam beperkt inhuur dure managers en consultants

4 april 2019

Amsterdam beperkt inhuur dure managers en consultants

De Gemeente Amsterdam gaat zich inzetten om de inhuur van dure managers en consultants terug te dringen. Een voorstel van SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie die hiertoe oproept is aangenomen door de gemeenteraad.

SP-raadslid Nicole Temmink: “Gemeenschapsgeld is niet bedoeld om maar zoveel mogelijk goedbetaalde ZZP’ers aan te stellen. Daar moet de gemeente kritisch op blijven. Daarom moet het maximale percentage externe inhuur ook gelden voor dure managers en consultants.”

Het hoge percentage externe inhuur en flexwerkers bij de gemeente Amsterdam is al jaren een doorn in het oog van de SP. Al in 2011 werd een motie aangenomen om dit percentage terug te brengen tot maximaal 10% van de loonsom. De afgelopen jaren bleef dit percentage echter steken rond de 19%. Veel te hoog.

Reden voor het stadsbestuur om maatregelen te nemen en het aantal flexwerkers terug te dringen. De SP is daar blij mee. Voor het terugbrengen van de inhuur van dure consultants werden echter geen plannen gemaakt, terwijl deze toch zorgen voor een flinke kostenpost.

Dankzij het aangenomen voorstel komt hier verandering in. Temmink: “Als we echt werk willen maken van het terugdringen van de externe inhuur, dan moet je ook de consultants durven aanpakken. Zij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de extra kosten die inhuur met zich meebrengt. Reden om deze uitgaven terug te brengen en in te zetten op meer vaste krachten. Alleen zo ga je zuinig om met gemeenschapsgeld.”

Zie ook:

U bent hier