h

Verander onrechtvaardig parkeerbeleid IJburg

4 april 2019

Verander onrechtvaardig parkeerbeleid IJburg

Stadsdeel Oost moet bewoners op IJburg de mogelijkheid geven een betaalbare straatvergunning aan te vragen als daar ruimte voor is op straat. Zo worden autobezitters niet meer gedwongen om peperdure inpandige parkeerplekken te huren. Dat stelt de SP voor.

Bij de bouw van IJburg is afgesproken de openbare ruimte vrij te houden. Bewoners met een inpandige garage in hun wooncomplex krijgen daardoor geen parkeervergunning en kunnen enkel een peperdure parkeerruimte huren.  Veel bewoners op IJburg betalen daardoor vier keer zoveel voor een parkeerplaats als elders in Oost.

Stadsdeelcommissielid Karel van der Weide: “Vooral sociale huurders van een corporatiewoning zijn nu de dupe. De corporaties rekenen voor een parkeerplaats rond de 100 euro per maand, verhogen de tarieven structureel en noemen dit doodleuk ‘marktconform’. Een straatvergunning in Oost kost daarentegen €132,50 per half jaar. Een enorm verschil. De SP vindt daarom dat de gedwongen winkelnering moet stoppen.”

Het Dagelijks Bestuur in Oost lijkt niet bereid voor de bewoners in de bres te springen en beroept zich op de plannen van het stadsbestuur om de stad autoluw te maken. Uiteraard steunt de SP het terugdringen van autogebruik, maar dat moet niet gepaard gaan met het onnodig op kosten jagen van bewoners. Daarnaast zijn bepaalde kwetsbare groepen zoals ouderen, gehandicapten en mantelzorgers zijn nu eenmaal afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer op IJburg is niet dermate fijnmazig dat je overal makkelijk kunt komen.

De SP wil nu dat het stadsdeelbestuur gaat onderzoeken of bewoners toch in aanmerking komen voor een straatvergunning. Van der Weide: “Is één van de coalitiespeerpunten niet het bestrijden van ongelijkheid?! De tweedeling dreigt dus nu ook onder autobezitters. Marktconform betekent hier exorbitant en buitensporig of in gewoon Amsterdams: idioot en belachelijk. Dat kan rechtvaardiger, dat moet rechtvaardiger.”

U bent hier