h

Grijp in bij verzorgingshuis Vondelstede

23 juli 2019

Grijp in bij verzorgingshuis Vondelstede

De SP roept het stadsbestuur op om te zorgen dat er ingegrepen wordt bij verzorgingshuis Vondelstede. Bij het verzorgingshuis, onderdeel van Amsta, stapelen de problemen zich op als gevolg van bezuinigingen. Hierdoor dreigt goede zorg voor kwetsbare Amsterdammers in onzeker te komen. De SP vindt dat onacceptabel. 

Dit weekend berichtte Het Parool over misstanden in Verpleeghuis Vondelstede, onderdeel van Amsta. De komst van zogeheten zelfsturende teams hebben de zorg stuurloos gemaakt. Dossiers van patiënten zijn onvolledig, incidenten worden niet goed geregistreerd en onduidelijk is welke bewoners wel en niet zelfstandig naar buiten mogen. De werkdruk is hoog, net als het aantal ingehuurde tijdelijke krachten. Met soms schokkende gevolgen. In het artikel wordt het verhaal verteld van een parkinsonpatiënt die bijna was verhongerd omdat hij maandenlang te weinig voedsel binnen kreeg.

De slechte situatie in het verpleeghuis is ook opgemerkt door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Inspectie en cliëntenraad wijzen naar de nieuw ingevoerde werkwijze, met zelfsturende teams zonder leidinggevende, als oorzaak van het probleem. Collega’s kunnen, durven en willen elkaar niet aanspreken. Bovendien worden zorgmedewerkers belast met administratie die eerder door de leiding­gevende werd gedaan. Dit gaat ten koste van de tijd die zij kunnen besteden aan zorg.  

Reden voor de SP om het stadsbestuur zich nadrukkelijk te bemoeien met een oplossing bij Vondelstede. Daarnaast moet de gemeente onderzoeken of deze schrijnende situaties zich ook afspelen bij andere verzorgingshuizen in de stad. SP-raadslid Nicole Temmink: “Ieder mens heeft recht op goede zorg. Helaas zien we steeds vaker dat bezuinigingen, als gevolg van marktwerking, deze goede zorg in gevaar brengen. Dat kan niet, dat mag niet. Rijk en verzekeraars zijn verantwoordelijk voor deze zorg, maar als zij verzaken dan is het wat de SP betreft aan de gemeente om in actie te komen.”

U bent hier