h

Rijk en Amsterdamse regio zetten in op betaalbaar wonen

6 juli 2019

Rijk en Amsterdamse regio zetten in op betaalbaar wonen

Amsterdam en omliggende gemeentes hebben met het Rijk afgesproken zich de komende jaren samen in te gaan zetten voor betaalbaar wonen. SP-wethouder Laurens Ivens: "Voor een grote groep mensen is wonen in Amsterdam onbetaalbaar geworden. Mensen redden het niet op de vrije markt. Het Rijk begint dit onder ogen te zien. De erkenning hiervan is een mooie eerste stap om wonen betaalbaar te houden."

Er is een enorme vraag naar betaalbare woningen in Amsterdam en omstreken. Sinds zijn aantreden als wethouder vestigt Ivens bouwrecord naar bouwrecord. Toch blijft er vraag naar nog meer woningen. Daarnaast zetten Haagse regels, zoals de verhuurdersheffing, de betaalbaarheid van woningen fors onder druk.

Reden voor Amsterdam om samen met omliggende gemeenten en het Rijk afspraken te maken om te zorgen voor genoeg betaalbare nieuwe woningen in de toekomst. In totaal zullen er tussen 2018 en 2025 ruim 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Amsterdam en omliggende gemeenten. Hiervan moet ongeveer een derde een sociale huurwoning zijn en wordt daarnaast fors ingezet op het middensegment. Omdat de verhuurderheffing een knelpunt is in de nieuwbouw hoeft er over de extra sociale woningbouw die snel neergezet kan worden geen verhuurderheffing betaald te worden. Daarnaast worden ook maatregelen verkend om bestaande huurwoningen betaalbaar te houden.

SP-wethouder Ivens is blij dat naast de erkenning van de betaalbaarheidsproblemen nu ook een concrete maatregel komt om meer sociale woningbouw mogelijk te maken. “Dit is de eerste keer dat de financiële beperkingen van de corporaties erkend worden, door hen een deel van de woningen verhuurderheffingvrij te laten bouwen. Een mooie stap, maar daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet."

Ivens: "De vraag naar betaalbare woningen in Amsterdam is enorm. Amsterdam heeft veel gebouwd, maar de kabinetten-Rutte gaven niet thuis als het aankwam op betaalbaarheid. Sterker nog: Met de verhuurderheffing en de WOZ-waarde in het huurprijsstelsel werden huurwoningen alleen maar duurder. Daarom ben ik blij dat het Rijk deze slechte maatregelen ter discussie stelt. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat Amsterdam de betaalbare woningen krijgt die het zo hard nodig heeft.”

U bent hier