h

SP: Noodplan tegen ernstig vervuilde lucht

25 juli 2019

SP: Noodplan tegen ernstig vervuilde lucht

Foto: Sudika / https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvervuiling#/media/Bestand:Légszennyezés.jpg

De SP roept op tot het maken van een Noodplan Luchtkwaliteit tegen ernstige smog-overlast. Met dit plan moet de uitstoot van vervuilende industrieën op warme dagen worden beperkt, ter bescherming van de volksgezondheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slaat alarm over de luchtkwaliteit in Nederland. Door de extreme hitte en de wind uit industriële gebieden vreest het RIVM dat de alarmdrempel wordt bereikt. Niet alleen astmapatiënten krijgen last, maar iedereen loopt hierdoor gezondheidsrisico’s. Zeker in Amsterdam, waar de luchtkwaliteit al niet goed is.

De SP maakt zich al langere tijd zorgen over de luchtkwaliteit in de stad. Vorig jaar werd een verzoek van de SP voor een Noodplan nog afgewezen. Ondertussen stijgen de temperaturen verder, als gevolg van klimaatverandering door uitstoot van vervuilende industrieën. Hierdoor wordt de kans op schadelijke smogvorming nog groter. Met alle gezondheidsgevolgen van dien.

Reden voor de SP om te pleiten voor een Noodplan Luchtkwaliteit. Dit plan, opgesteld samen met lokale en landelijke overheden, moet harde maatregelen bevatten om de uitstoot van vervuilende industrieën tijdens extreem weer drastisch te verminderen. Het tijdelijk schrappen van korte afstandsvluchten, weren van cruiseschepen en het in uiterste geval tijdelijk stilleggen van vervuilende fabrieken mogen wat de SP betreft serieus onderzocht worden.

SP-raadslid Tiers Bakker: “Het is niet uit te leggen dat we te maken krijgen met extremere temperaturen en schadelijke smogvorming, terwijl vervuilende kapitalisten naar hartelust doorstoken. Het is tijd om het welzijn van mens en milieu boven het winstbejag van bedrijven te stellen en in te grijpen. Wegkijken is geen optie meer.”

U bent hier