h

Uitverkoop gestopt: iets meer corporatiewoningen erbij in Amsterdam

2 juli 2019

Uitverkoop gestopt: iets meer corporatiewoningen erbij in Amsterdam

De uitverkoop van sociale huurwoningen van corporaties is ten einde. Voor het eerst in bijna 20 jaar steeg het aantal corporatiewoningen onder de sociale huurgrens in 2018 licht. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse woningcorporaties.

SP-wethouder Laurens Ivens: “Er kwamen vorig jaar 34 sociale corporatiewoningen erbij, terwijl in het verleden er soms wel een paar duizend per jaar verdwenen. We zijn er nog lang niet, 34 is nog veel te weinig, maar dit laat wel zien dat het denken over sociale huurwoningen in Amsterdam is veranderd. Eindelijk kunnen we weer de weg omhoog inslaan, na jaren van uitverkoop en sociale kaalslag.”

De afgelopen 20 jaar verdwenen er netto zo’n 30.000 sociale corporatiewoningen, door verkoop, liberalisatie en sloop. Voor sociale corporatiewoningen gelden er regels voor de huurprijzen (maximaal 720 euro per maand), maar dat geldt niet voor koopwoningen. Daarom schoten veel van de verkochte sociale huurwoningen na verkoop direct door naar de dure prijsklasse. Ondertussen werden de wachtlijsten voor een sociale huurwoning langer en langer.

De afgelopen jaren heeft SP-wethouder Laurens Ivens hard gewerkt aan het tegengaan van deze uitverkoop. Zo nam het aantal verkochte woningen de afgelopen jaren flink af en werden er veel woningen bijgebouwd. Met als resultaat dat voor het eerst in jaren het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties licht is toegenomen.

Ivens: “Amsterdam schreeuwt om betaalbare huurwoningen. Daarom ben ik blij dat we de privatiseringswoede uit het verleden hebben omgedraaid en weer gaan doen waar écht behoeft aan is, namelijk betaalbare woningen regelen. En dat in een tijd dat sociale huur vanuit Den Haag enorm onder druk staat door de verhuurderheffing, en het gezien de hoge prijzen aanlokkelijk is om huizen te verkopen. Laat deze ommekeer van krimp naar kleine groei een mooi begin zijn in dat we weer trots gaan zijn op een grote corporatievoorraad met veel betaalbare huurwoningen.”

U bent hier