h

Airbnb uit economische denktank gezet

1 augustus 2019

Airbnb uit economische denktank gezet

Op voorspraak van de SP heeft Amsterdam vakantieverhuurder Airbnb geschorst als lid van de Amsterdam Economic Board, de gemeentelijke economische denktank. Reden is de weigering van het bedrijf om mee te werken aan de handhaving van de strengere regels rondom vakantieverhuur. SP-raadslid Tiers Bakker: “Ik ben dan blij dat het stadsbestuur inziet dat samenwerking met Airbnb geen meerwaarde heeft voor de stad.”

In mei 2018 werd bekend dat vakantieverhuurgigant Airbnb toetrad tot de Amsterdam Economic Board. De SP vond dit een slechte zaak. De Amsterdam Economic Board is een orgaan dat oplossingen zoekt voor grootstedelijke problemen. De afgelopen jaren is Airbnb juist (mede-)veroorzaker geweest van een deel van de problemen waar we in Amsterdam mee kampen. Denk aan overlast in buurten door gebruikers van Airbnb en prijsopdrijving van huizen.

Reden voor de SP om bij het stadsbestuur aan te dringen om Airbnb uit de board te weren. Een verzoek waar nu gehoor aan is gegeven. Druppel die de emmer deed overlopen was de weigering van Airbnb om de strengere regels voor vakantieverhuur te handhaven. Bakker: “De Amsterdam Economic Board denkt na over de wijze waarop bedrijven kunnen bijdragen aan de uitdagingen waar Amsterdam voor staat. Dat vraagt niet om leden die deze problemen veroorzaken, maar om leden die problemen oplossen. Airbnb toont daar weinig bereidheid toe. Onacceptabel. Het belang van Amsterdammers moet voorop staan. Het is daarom meer dan terecht dat de ze uit de Economic Board zijn gegooid.”

U bent hier