h

Cobie Groenendijk

(06) 49 75 29 60

Cobie Groenendijk (1972) werkt als psychiater in Amsterdam. Ze studeerde geneeskunde, rechten en theologie. Ze heeft zich de afgelopen jaren samen met vele geestverwanten ingezet om de zorg te vrijwaren van marktwerking en weer onderdeel te maken van het niet-commerciële deel van de samenleving. Dat begon met de succesvolle strijd om de vrijeartsenkeuze, gevolgd door de beweging Nationaal Zorgfonds zonder zorgverzekeraars en zonder verplicht eigen risico. Recent voerde Groenendijk actie om herstel van de privacy en het beroepsgeheim binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze gelooft ten diepste dat als Amsterdammers zich veilig en verbonden voelen, zij er beter in slagen om hun talenten te ontwikkelen. Dat is waar zij zich voor gaat inzetten.

Foto: SP

U bent hier