SP Amsterdam

Amsterdam stopt uitverkoop sociale huur

In de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse Huurdersvereniging, woningcorporaties en gemeente staat de huurder centraal. Er wordt fors ingezet op een goede, betaalbare en duurzame woningvoorraad in Amsterdam.

Foto: Rob Fabriek / SP Amsterdam

Een jaar SP in stadsbestuur
de resultaten 

Foto: SP Amsterdam

de resultaten

Foto: SP Amsterdam

de resultaten

Foto: SP Amsterdam

Bed, Bad, Brood

Amsterdam verwerpt landelijk asielakkoord

Op voorstel van GroenLinks en SP heeft de gemeenteraad het in Den Haag gesloten compromis over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verworpen. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "We hebben in Amsterdam een absolute humanitaire bodem geformuleerd, dat is de bed-bad-brood opvang. Daar gaan we niet mee ophouden omdat er een laf compromis in Den Haag gesloten is."