SP Amsterdam

Amsterdam stopt uitverkoop sociale huur

In de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse Huurdersvereniging, woningcorporaties en gemeente staat de huurder centraal. Er wordt fors ingezet op een goede, betaalbare en duurzame woningvoorraad in Amsterdam.

Foto: Rob Fabriek / SP Amsterdam

Een jaar SP in stadsbestuur
de resultaten 

Foto: SP Amsterdam

de resultaten

Foto: SP Amsterdam

de resultaten

Foto: SP Amsterdam