SP Amsterdam

Verplicht verhuizen

Sluiten van de verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

Ongeveer 100.000 ouderen in Nederland wonen in een verzorgingshuis waar ze veilig wonen en liefdevol verzorgd worden. Het kabinet wil 800 van de 1300 verzorgingshuizen sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen in verzorgingshuizen gedwongen verhuizen. Of ze komen het verzorgingshuis niet meer in terwijl zij die geborgenheid juist nodig hebben. Ook de SP Amsterdam voert actie!

Meldpunt

Meldpunt achterstallig onderhoud

De SP verzamelt klachten over achterstallig onderhoud van huurwoningen.
Woont u in een huis dat hard onderhoud nodig heeft? Is u jaren geleden gezegd dat uw huis gesloopt zou worden, maar gebeurt dit nu niet? We horen graag uw klachten, zodat we samen een vuist kunnen maken naar stadsbestuur en woningcorporaties.

 

 

.

01-01-2004› Lees verder