SP Amsterdam

Maak woningnet betaalbaar!

Wie een sociale huurwoning wil, regelt dat via Woningnet. Als gevolg van een nieuwe wet telt vanaf 1 januari 2016 voor Woningnet alleen nog de inschrijfduur. De opgebouwde woonduur telt niet meer. Dat kan worden omgezet door inschrijving. Dat kost maar liefst €50,-. Elk jaar moet er €10,- worden bijbetaald. Dat is te duur, zeker als je een laag inkomen hebt. Vindt u dat ook? Teken de oproep aan de corporaties!

Foto: SP

hulpmiddelen

Doe mee: Enquête WMO

De SP houdt een onderzoek onder gebruikers van WMO-hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen of trapliften. Gebruikt u een of meer van deze hulpmiddelen? SP-raadslid Nelly Duijndam hoort graag uw ervaringen.

Foto: Nynke Vissia

woonkostenbijdrage

Ondersteuning bij hoge woonlasten

Foto: SP / www.sp.nl

18.000 Amsterdammers krijgen financiële ondersteuning van de gemeente om de hoge woonlasten te compenseren. SP-wethouder Laurens Ivens: "Met dit plan houden we Amsterdam ook bewoonbaar voor mensen die een laag inkomen en een hoge huur hebben."

kindpakket

Steun voor kinderen in armoede

Foto: SP / www.sp.nl

Het stadsbestuur gaat meer doen voor kinderen die in armoede opgroeien. Er komt een speelgoedbon en de groep kinderen die recht heeft op een kledingbon wordt uitgebreid. Het aanbod  van activiteiten met de stadspas wordt flink vergroot.

bouwen, bouwen, bouwen

Woningnood aangepakt met bouw 5000 woningen

De teller van het aantal huizen dat dit jaar gebouwd wordt, staat nu al boven de 5000. Daarmee is al ruim twee maanden voor het eind van het jaar het beoogde aantal gehaald. SP-wethouder Laurens Ivens: "We gaan gewoon door met bouwen. De woningnood blijft hoog en de bevolking blijft groeien, elk extra huis is nodig."

algemene beschouwingen 2016

"We roeien tegen de landelijke stroom in"

SP-fractievoorzitter Daniël Peters sprak tijdens zijn algemene beschouwingen over vluchtelingen, armoedebestrijding, huizen bouwen en roeien tegen de ijskoude stroom uit Den Haag in.

 

armoedebeleid

Gratis ID-kaart voor minima

Foto: Amsterdam

SP-wethouder Arjan Vliegenthart heeft de eerste gratis ID-kaart voor minima uitgereikt. Hiermee wordt een lang gekoesterde wens van de SP vervuld. Sinds de ID-kaart verplicht is, is het onze partij een doorn in het oog dat mensen met een kleine beurs 53 euro kwijt zijn voor een kaart om de straat op te kunnen.