h

SP wil straatfeestcheque's voor WK

12 januari 2006

SP wil straatfeestcheque's voor WK

Amsterdam moet haar bewoners stimuleren om straatfeesten te organiseren rond de wedstrijden van Oranje op het WK. De gemeente moet de mogelijkheid bieden om snel en gericht subsidie aan te vragen voor de organisatie van een kleinschalig straatfeest rond het voetbalevenement. "Burgemeester Cohen wil commercile feesten en het ophangen van grote schermen verbieden, maar dat mag niet tot een dooie boel leiden tijdens het WK," stelt SP-raadslid Remine Alberts. "Dit is bovendien een mooie kans om buurtbewoners bij elkaar te brengen."

Foto van Remine Alberts
Remine Alberts
"Straatfeesten zijn fantastisch voor het sociale contact en de integratie en vrijwel alle bevolkingsgroepen staan tijdens het WK achter Oranje," zegt Alberts. "Met een steuntje in de rug van de gemeente kunnen de Amsterdammers er een echt volksfeest van maken voor lle Amsterdammers."

De SP stelt voor om een straatfeestcheque ter waarde van � 150,- te verstrekken als bewoners op 75 procent van de adressen in de straat (met een minimum van 20 adressen) willen meedoen aan het feest. De subsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de activiteiten. Voor eten en drinken moeten de mensen zelf zorgen. Bewoners die de feestelijke activiteiten combineren met een gezamenlijke opknapbeurt van de straat moeten volgens de SP een cheque van � 250,- kunnen krijgen. De cheque's kunnen worden betaald uit diverse potjes, waaronder die voor integratie en buurtwerk.


NOTITIE: Straatfeestcheque’s voor WK 2006

Inleiding:
Dit jaar zijn de wereldkampioenschappen voetbal (WK). Nederland is ook vertegenwoordigd. De komende maanden zullen de straten oranje gekleurd gaan, dat hebben voorgaande kampioenschappen laten zien. In het kader van de beheersing heeft Burgemeester Cohen laten weten dat commercile feesten en het ophangen van grote schermen verboden worden. Dat betekent niet dat het WK-feest een dooie boel mag worden. Voor buurtgerichte, kleinschalige activiteiten moet ruimte zijn en de gemeente moet daarbij helpen. De Worldcup is immers een mooie gelegenheid om mensen bij elkaar te brengen. Niets is zo verbroederend als het besef dat iedereen in Nederland op hetzelfde moment is besmet met voetbalkoorts.

Voorstel:
Amsterdam stimuleert bewoners om straatfeesten te organiseren rond de wedstrijden van Oranje op het WK. Straatfeesten zijn uitermate geschikt voor het leggen van sociale contacten en voor de integratie. Vrijwel alle bevolkingsgroepen staan tijdens het WK achter Oranje. Met een steuntje in de rug van de gemeente kunnen de Amsterdammers er een echt feest van maken voor iedereen.
De gemeente moet daarom de mogelijkheid bieden om snel en gericht subsidie aan te vragen voor de organisatie van een kleinschalig straatfeest rond het voetbalevenement.

De SP stelt voor om een straatfeestcheque ter waarde van 150,- te verstrekken als bewoners op 75 procent van de adressen in de straat (met een minimum van 20 adressen) willen meedoen aan het feest. De subsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt worden voor de organisatie van de activiteiten. Voor eten en drinken zorgen de mensen zelf. Bewoners die de feestelijke activiteiten combineren met een gezamenlijke opknapbeurt van de straat kunnen een cheque van 250,- krijgen.

Financiering:
De cheque’s kunnen worden betaald uit het budget voor ‘Wij Amsterdammers’.

Remine Alberts,
Fractievoorzitter SP

Amsterdam, 13 januari 2006

U bent hier