h

Nieuws van de afdeling

28 maart 2017

Stadsbestuur bindt strijdt aan met ouderenwerkloosheid

Het stadsbestuur bindt de strijd aan met werkloosheid onder Amsterdamse 50-plussers. SP-wethouder Arjan Vliegenthart presenteert hiervoor vandaag een uitgebreide aanpak. Vliegenthart: “De economie trekt aan, maar de oudere werkzoekenden profiteren daar nog te weinig van. Die gaan we beter begeleiden.  Zo zorgen we ervoor dat een grote groep mensen weer beter mee kan doen in de samenleving, meer zelfvertrouwen krijgt en er wat inkomen betreft op vooruit gaat.”

Lees verder
24 maart 2017

Subsidie voor extra betaalbare woningen voor jongeren en vluchtelingen

Het stadsbestuur trekt twee miljoen euro uit om de bouw van betaalbare huizen voor jongeren en vluchtelingen te stimuleren. SP-wethouder Laurens Ivens: “Zo bestrijden we de woningnood én zorgen we ervoor dat vluchtelingen mee kunnen doen in de samenleving. Het is nodig om als overheid in de markt in te grijpen, want bouwbedrijven doen uit zichzelf niet  genoeg voor vluchtelingen.”

Lees verder
21 maart 2017

Cantapaniek moet stoppen

Foto: Teresa van Twuijver

De SP trekt aan de bel over de Cantapaniek die zich over de stad verspreidt. "Niemand die afhankelijk is van een gesloten buitenwagen voor mindervaliden, zoals een Canta officieel heet, mag die zomaar kwijtraken," zegt SP-raadslid Nelly Duijndam. Ze is geschrokken van de alarmmeldingen die binnenkomen bij de SP. Mensen die al jaren een Canta gebruiken moeten die na herkeuring ineens inleveren omdat de gemeente vindt dat ze er geen recht meer op hebben. "En als ze willen weten waarom, moeten ze schriftelijk vragen om een toelichting. Dit moet stoppen, de mensen liggen er wakker van," aldus Duijndam.

Lees verder
17 maart 2017

Verdere rem op verkoop sociale huurwoningen

Foto: SP / Creative commons

De verkoop van sociale huurwoningen neemt opnieuw verder af. De komende jaren verkopen woningcorporaties nog 1.200 woningen per jaar, dat is 40% minder dan nu het geval is. Verwacht wordt dat vanaf volgend jaar het aantal sociale huurwoningen zelfs weer toeneemt, mede door meer nieuwbouw.

Lees verder
17 maart 2017

Amsterdam zet in op maximeren ouderbijdrage

Foto: SP / Creative commons

Amsterdam gaat zich inspannen om de vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs te maximeren. De gemeenteraad steunde een motie van de SP, die daartoe opriep.  Het stadsbestuur zal zich daarvoor inzetten in een overleg met schoolbesturen, ouderraden en medezeggenschapsraden. Door een maximum wordt voorkomen dat scholen de ouderbijdrage onnodig verhogen. SP-raadslid Erik Flentge: “Ieder kind moet mee kunnen doen op school, ongeacht het inkomen van de ouders. Scholen en gemeente moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen door de ouderbijdrage laag te houden.”

Lees verder
15 maart 2017

UITmarkt naar randen van de stad

Foto: SP / Creative commons

Amsterdam wil de UITmarkt verplaatsen naar de randen van de stad. Een voorstel van de SP hiervoor is aangenomen door de gemeenteraad. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Met het verplaatsen van de UITmarkt wordt het centrum ontlast en krijgen stadsdelen als Zuidoost, Noord en Nieuw-West de mogelijkheid zich te presenteren op cultureel gebied. Een win-win situatie!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier