h
Politiek Café OpSPraak

radicaal alternatief voor woningmarkt nodig

Foto: SP Amsterdam

Pleidooi voor een breed front tegen de almaar stijgende huren en huizenprijzen. Lees verder

Langere wachtlijsten, hogere werkdruk, patiëntenstop

SP opent meldpunt zorgprofessionals

Foto: SP
Rood voor Roze

SP loopt mee met Pride Walk

Foto: SP

Wij staan op voor LHBTI-rechten en tonen internationale solidariteit met iedereen die niet zichzelf mag of kan zijn in zijn land. Lees verder

Amsterdamse gemeenteraad stemt in met de Voorjaarsnota 2019

Foto: SP Amsterdam

 

 

16 juli 2019

Extra aandacht voor daklozen

Update 26-8-2019. Afgelopen vrijdag meldde het CBS dat aantal daklozen in Nederland is verdubbeld naar bijna 40.000 mensen.
De SP vroeg al eerder aandacht voor deze problematiek en spoort het college onder andere aan om meer briefadressen beschikbaar te stellen, zodat mensen weer grip op hun leven kunnen krijgen.
Lees hieronder wat het stadsbestuur nog meer voor actie onderneemt.

Lees verder