SP Amsterdam

Meer mensen met smalle beurs Geholpen

Foto: Amsterdam

De eerste helft van 2016 is Amsterdam erin geslaagd om veel meer mensen gebruik te laten maken van voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. "De Amsterdamse aanpak werkt," aldus SP-raadslid Peter Kwint.

 

woonlastenakkoord

Huurverlaging voor lage inkomens

Het stadsbestuur heeft met de corporaties een akkoord gesloten voor betaalbare huren. Mensen met een laag inkomen en een hoge huur krijgen huurverlaging. SP-wethouder Laurens Ivens: “In deze tijd waarin veel mensen last hebben van stijgende huren en de druk op de woningmarkt groot is, zorgt het stadsbestuur ervoor dat de huren dalen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.”

 

enquête

Doe mee: onderzoek mbo-stages

De SP is een onderzoek gestart naar de ervaringen van Amsterdamse mbo-studenten met stages. SP-gemeenteraadslid Erik Flentge: "We horen regelmatig klachten van
mbo-studenten over de stages en het gebrek aan begeleiding. Dat is voor sommigen zelfs een reden om de opleiding te stoppen. Daarom willen we in kaart
brengen of de problemen vaker voorkomen en hoe we klachten kunnen oplossen."

algemene beschouwingen

Voor een ongedeeld, rechtvaardig en eerlijk Amsterdam

In zijn algemene politieke beschouwingen sprak fractievoorzitter Daniël Peters over de toekomst van onze mooie stad. Over vrijheid en kansen voor iedereen. Over het tegengaan van jeugdwerkloosheid en schulden. Over bouwen, bouwen, bouwen en balans in de stad. En over de vergelijking tussen Amsterdam en Rotterdam.

 

wonen

Verkoop sociale huurwoningen verder afgeremd

Woningcorporaties hebben aangekondigd minder sociale huurwoningen te verkopen of te liberaliseren. Deze aankondiging volgt op de samenwerkingsafspraken die de corporaties met de huurdersvereniging en de gemeente sloten. SP-raadslid Erik Flentge: "Dat betekent dat er meer betaalbare huurwoningen blijven in de stad. Heel goed nieuws voor Amsterdamse huurders en woningzoekenden."

 

#blokhokken

Stop de Blokhokken

Woningzoekenden in Utrecht en Amsterdam mogen straks flink betalen voor de kleinste studio’s en appartementen. Minister Blok wil de puntentelling aanpassen en huren voor kleine nieuwbouwwoningen laten stijgen tot 900 of 1000 euro per maand.

De SP zegt: stop de #blokhokken!

 

Laat geen geld liggen

Kleine beurs?

Weet waar u recht op heeft!

Foto: SP

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt liefst 80 miljoen extra uitgetrokken om mensen die wat minder geld hebben te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op deze ondersteuning, maar niet iedereen weet dit. De SP Hulpdienst bezoekt dit jaar de Amsterdamse buurten, om bewoners te informeren en in te schrijven voor voorzieningen waar zij recht op hebben.