h

Minder leegstand kantoren

Foto: Gemeente Amsterdam

De afgelopen drie jaar zijn er 5000 nieuwe woningen gekomen in leegstaande kantoorruimte. De leegstand van kantoren daalde mede hierdoor bijna met de helft. SP-wethouder Laurens Ivens is trots dat zo veel leegstaande ruimte weer in gebruik is genomen.

actievoeren werkt

feest in zuidoost: metro 53 blijft!

Foto: SP

De SP en bewoners van Amsterdam-Zuidoost zijn blij: metro 53 blijft rijden naar Centraal Station. Door acties van de SP en actiegroep M53direct werden plannen om de lijn in te korten gedwarsboomd.

bouwen, bouwen, bouwen

30.000 nieuwe woningen

In de periode van 2014 tot en met 2017 zijn ruim 30.000 nieuwe huizen gebouwd in Amsterdam. SP-wethouder Laurens Ivens, verantwoordelijk voor de nieuwbouw in de stad, is blij met de cijfers: "Sinds de jaren ’80 is er geen stadsbestuur dat zoveel gebouwd heeft. Het aantal huizen is een stuk meer gegroeid dan de bevolking. Dat betekent dat we rechtstreeks de woningnood tegengaan."

verkoop geremd

laagste verkoop sociale huur in jaren

Foto: SP

De verkoop van corporatiewoningen is dit jaar opnieuw gedaald en komt daarmee uit op het laagste aantal sinds 15 jaar. Deze daling is een gevolg van de afspraken die SP-wethouder Laurens Ivens sloot met de corporaties en de huurdersvereniging.

verkiezingen 2018

SP-leden kiezen voor Amsterdammers

Foto: Jonne Geurts

De SP-leden hebben het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. Het definitieve programma en de complete lijst komen binnenkort op deze site!

linkse samenwerking

progressief pact linkse partijen

Foto: Kevin Hackert / Flickr Creative Commons

Amsterdam staat op een kantelpunt. Het kan twee kanten op met onze mooie stad. Of we zijn de sociale, fijne stad waar voor iedereen plek is. Of we worden een stad waar het grote geld ­domineert. Daarom stellen SP, PvdA en GroenLinks hier samen een alternatief tegenover. Een links, progressief pact in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

weg met de marktwerking

op naar stedelijke thuiszorg

Foto: SP

"De Amsterdamse thuiszorgmarkt is mislukt, we moeten nu radicaal kiezen voor de mensen en de medewerkers," zegt SP-lijsttrekker Laurens Ivens. De SP wil hulp bij het huishouden weghalen bij de commerciële thuiszorg. Hiermee wordt een einde gemaakt aan dure directies, nodeloze bureaucratie, harde bezuinigingen op thuiszorgpersoneel en verschraling van thuiszorg voor cliënten.

mokum is geen melkkoe

Bewoners willen de stad terug

Amsterdam weer van de Amsterdammers, een einde aan de vercommercialisering, en een eerlijke verdeling van lasten en de lusten van het toerisme. Dat zijn de belangrijkste signalen die bewoners lieten horen tijdens een serie bijeenkomsten over de gevolgen van het massatoerisme. De uitkomsten van gesprekken die de SP deze zomer hierover voerde zijn opgetekend in een manifest. Ben je het eens met de inhoud? Laat dat dan weten en onderteken het manifest.

Laurens Ivens

Maak kennis met onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Doe mee en sta op voor ons Amsterdam!

Laat geen geld liggen

Kleine beurs? Weet waar u recht op heeft!

Foto: SP

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt liefst 80 miljoen extra uitgetrokken om mensen die wat minder geld hebben te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op deze ondersteuning, maar niet iedereen weet dit. De SP Hulpdienst bezoekt dit jaar de Amsterdamse buurten, om bewoners te informeren en in te schrijven voor voorzieningen waar zij recht op hebben.

 

 

31 augustus 2014

.