h

Bouwexplosie sociale huur en middenhuur

De gemeente stelt bij 80% van de huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden regels in om de huizen betaalbaar te houden. Dat betekent dat 20.000 sociale huurwoningen en 20.000 huizen voor mensen met een middeninkomen worden bijgebouwd in Amsterdam. SP-wethouder Laurens Ivens: "Als we de hoogte van de huur aan de markt overlaten, is Amsterdam alleen nog bereikbaar voor mensen met heel veel geld. Wij kiezen ervoor het falen van de markt aan te passen."

airbnb

Kamer stemt in met SP-plan voor scherpere regels vakantieverhuur

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP om toeristische verhuur beter kunnen reguleren, aangenomen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: "We moeten voorkomen dat hele straten bestaan uit huizen voor toeristen. Daarom zijn duidelijke regels nodig zodat vakantieverhuur weer leuk wordt." SP-wethouder Laurens Ivens, die zich al lange tijd inzet om misstanden rondom vakantieverhuur aan te pakken is blij: "Wij doen in Amsterdam wat we kunnen om vakantieverhuur te reguleren, maar lopen wel tegen de beperkingen van landelijke wetten op. Ik ben blij dat we onze strijd voor wonen en tegen illegale hotels vanaf nu samen met Rijk mogen leveren en winnen!"

algemene beschouwingen

"Mens boven markt in Amsterdam"

De gemeente moet hard ingrijpen in de doorgedraaide markt. Want als we
niet uitkijken wringt het kapitalisme de stad uit. Dat was de boodschap
van SP-fractievoorzitter Daniël Peters tijdens de algemene beschouwingen, het jaarlijkse ‘prinsjesdagdebat’ in de gemeenteraad over de staat van de stad.

voorjaarsnota 2017

stad trekt Geld uit voor mensen en leefbaarheid

Het stadsbestuur met D66, VVD en SP trekt veel extra geld uit om ervoor te zorgen dat de stad leefbaarder wordt en iedereen mee kan doen. Er worden miljoenen uitgetrokken voor meer handhavers en schoonmakers op straat, en het opsporen van illegale woningverhuur. Een deel van dit werk gaat gedaan worden door mensen die langdurig werkloos zijn geweest en zo een fatsoenlijke baan krijgen. Ook gaat er opnieuw meer geld naar het bestrijden van kinderarmoede.

actievoeren werkt!

Herkeuringen Canta op de schop

De gemeente gaat geen Canta's innemen van mensen die hun vervoermiddel al lange tijd hebben en voor wie het innemen grote gevolgen heeft. Dat heeft de gemeenteraad besloten na weken van acties van de SP en Cantabezitters. Een mooi resultaat dat laat zien dat actievoeren werkt!

Foto: Teresa van Twuijver

meld achterstallig onderhoud

SP komt in actie tegen schimmelwoningnen

Sinds de SP een meldpunt schimmelwoningen heeft geopend hebben tientallen mensen hun klachten gemeld. De SP heeft al een deel van de melders bezocht en de eerste vervolgacties zijn in gang gezet. Heeft u ook last van schimmel in uw huis en weigert de verhuurder er iets aan te doen? Geef het door op amsterdam.sp.nl/schimmelwoning

teken ook!

Petitie voor behoud metro 53

De SP is een petitie gestart voor het behoud van metrolijn 53 naar Centraal Station. Het GVB is van plan om deze lijn in te korten. Hierdoor verliest een groot deel van Amsterdam-Zuidoost een directe verbinding met de rest van de stad. SP-raadslid Remine Alberts: "Zuidoost hoort bij Amsterdam. Dus ook een goede metroverbinding, niet een pendellijntje."

Laat geen geld liggen

Kleine beurs? Weet waar u recht op heeft!

Foto: SP

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt liefst 80 miljoen extra uitgetrokken om mensen die wat minder geld hebben te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op deze ondersteuning, maar niet iedereen weet dit. De SP Hulpdienst bezoekt dit jaar de Amsterdamse buurten, om bewoners te informeren en in te schrijven voor voorzieningen waar zij recht op hebben.

 

 

1 januari 2004

.