SP Amsterdam

Extra huizen voor vluchtelingen

Het stadsbestuur gaat het komende jaar 1000 tijdelijke woningen bijbouwen die voor de helft beschikbaar komen voor vluchtelingen. De andere helft is bestemd voor jongeren. SP-wethouder Laurens Ivens: “Door deze woningen bij te bouwen geven we vluchtelingen een plek om een bestaan op te bouwen. Tegelijkertijd voorkomen we dat de druk op bestaande woningvoorraad verder toeneemt. Mensen zonder huis moeten niet hoeven concurreren met mensen zonder thuis.”

 

#blokhokken

Stop de Blokhokken

Woningzoekenden in Utrecht en Amsterdam mogen straks flink betalen voor de kleinste studio’s en appartementen. Minister Blok wil de puntentelling aanpassen en huren voor kleine nieuwbouwwoningen laten stijgen tot 900 of 1000 euro per maand.

De SP zegt: stop de #blokhokken!

 

Enquête

Veel mis bij keukentafelgesprekken

Er gaat veel mis bij de zogenoemde keukentafelgesprekken waarin bepaald wordt hoeveel hulp bij het huishouden Amsterdammers krijgen. Dat concludeert SP-raadslid Nelly Duijndam na een enquête onder cliënten en medewerkers.

 

Laat geen geld liggen

Kleine beurs?

Weet waar u recht op heeft!

Foto: SP

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt liefst 80 miljoen extra uitgetrokken om mensen die wat minder geld hebben te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op deze ondersteuning, maar niet iedereen weet dit. De SP Hulpdienst bezoekt dit jaar de Amsterdamse buurten, om bewoners te informeren en in te schrijven voor voorzieningen waar zij recht op hebben.

hernieuwing coalitieakkoord

Coalitie investeert extra in mensen en buurten

Meer geld naar buurten buiten de ring, meer geld naar mensen die zorg nodig hebben, meer geld voor mensen die moeilijk aan een baan komen. Dat en meer hebben coalitiepartijen D66, VVD en SP afgesproken in aanvulling op het coalitieakkoord.