SP Amsterdam

Amsterdam uitgeroepen tot tweede sociaalste gemeente

Deze week werd bekend dat Amsterdam volgens de FNV de op één na sociaalste gemeente van Nederland is. Alleen de gemeente Westland in Zuid-Holland scoorde net wat beter in de FNV lokale monitor sociaal beleid. Bij de vorige meting in 2012 moest Amsterdam nog zo’n 45 gemeentes voor zich dulden.
Vier vragen aan Amsterdams SP-fractievoorzitter Daniël Peters.

 

van de straat naar de raad

voorstellen voor een activistisch en effectief armoedebeleid

De afgelopen maanden is de SP-hulpdienst 10 keer de armere buurten van Amsterdam ingetrokken. De gesprekken met vele Amsterdammers vormden de inspiratie voor raadslid Peter Kwint om voorstellen te doen voor een activistischer armoedebeleid, waarmee hulp nog beter terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.

Tot eind dit jaar gaat de hulpdienst nog meer buurten in. Kijk hier voor het overzicht.

 

woonlastenakkoord

Huurverlaging voor lage inkomens

Het stadsbestuur heeft met de corporaties een akkoord gesloten voor betaalbare huren. Mensen met een laag inkomen en een hoge huur krijgen huurverlaging. SP-wethouder Laurens Ivens: “In deze tijd waarin veel mensen last hebben van stijgende huren en de druk op de woningmarkt groot is, zorgt het stadsbestuur ervoor dat de huren dalen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.”

 

#blokhokken

Stop de Blokhokken

Woningzoekenden in Utrecht en Amsterdam mogen straks flink betalen voor de kleinste studio’s en appartementen. Minister Blok wil de puntentelling aanpassen en huren voor kleine nieuwbouwwoningen laten stijgen tot 900 of 1000 euro per maand.

De SP zegt: stop de #blokhokken!

 

Laat geen geld liggen

Kleine beurs?

Weet waar u recht op heeft!

Foto: SP

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt liefst 80 miljoen extra uitgetrokken om mensen die wat minder geld hebben te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op deze ondersteuning, maar niet iedereen weet dit. De SP Hulpdienst bezoekt dit jaar de Amsterdamse buurten, om bewoners te informeren en in te schrijven voor voorzieningen waar zij recht op hebben.