SP Amsterdam

Na sp-actie Eindelijk groot onderhoud in Holendrecht

Foto: SP

Woningcorporatie Stadgenoot start met groot onderhoud aan duizend woningen in Holendrecht. Dat is het resultaat van een actie van de SP samen met bewoners uit de wijk, die het vele achterstallig onderhoud zat waren. SP-raadslid Erik Flentge: “Dit is fantastisch nieuws. Het blijkt maar weer eens: actie voeren helpt. De bewoners van Holendrecht kunnen trots zijn op dit resultaat.” 

voor een sociaal amsterdam

Mooie stad van samen delen

We zijn trots dat we al twee jaar Amsterdam, deze mooie stad mogen mee besturen. Trost op wat we voor de Amsterdammers bereikt hebben. Dat willen we natuurlijk alle Amsterdammers laten weten. Daarom hebben we een krant gemaakt die we huis aan huis verspreiden met de titel ‘Mooie stad van samen delen’.

Foto: SP

nuttig werk voor de stad

Werkbrigade knapt buurten op

Met deze werkbrigade doen 500 werkzoekenden werkervaring op. Zij krijgen voor het opkanppen van de openbare ruimte een salaris. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: "We slaan twee vliegen in één knap: de buurten van de stad gaan erop vooruit én we zorgen ervoor dat weer meer mensen aan het werk kunnen."

 

tegen woningnood

leegstand wordt strafbaar

Foto: Marcel Oosterwijk / Creative Commons
Het stadsbestuur gaat leegstand van woningen en kantoren strafbaar stellen. Vastgoedeigenaren die niet meewerken aan het weer in gebruik nemen van een leegstaand pand, hangt een boete boven het hoofd. SP-wethouder Laurens Ivens: "Het is maatschappelijk onverantwoord dat er ruimte leegstaat, terwijl talloze mensen geen woning kunnen vinden en op de vrije markt de huizen alsmaar duurder worden."

 

woonlastenakkoord

Huurverlaging voor lage inkomens

Het stadsbestuur heeft met de corporaties een akkoord gesloten voor betaalbare huren. Mensen met een laag inkomen en een hoge huur krijgen huurverlaging. SP-wethouder Laurens Ivens: “In deze tijd waarin veel mensen last hebben van stijgende huren en de druk op de woningmarkt groot is, zorgt het stadsbestuur ervoor dat de huren dalen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.”

 

Laat geen geld liggen

Kleine beurs?

Weet waar u recht op heeft!

Foto: SP

De SP heeft de aanval geopend tegen armoede in Amsterdam. Dankzij de SP wordt liefst 80 miljoen extra uitgetrokken om mensen die wat minder geld hebben te ondersteunen. Veel mensen hebben recht op deze ondersteuning, maar niet iedereen weet dit. De SP Hulpdienst bezoekt dit jaar de Amsterdamse buurten, om bewoners te informeren en in te schrijven voor voorzieningen waar zij recht op hebben.