h

Gemeente moet zich hard maken voor ondernemers

2 maart 2006

Gemeente moet zich hard maken voor ondernemers

De SP wil dat het gemeentebestuur meer mogelijkheden gaat bieden aan het kleinbedrijf in Amsterdam. Veel ondernemers zijn nu ontevreden over het overheidsbeleid, terwijl ze wel een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en dynamiek van de stad. De SP vindt het tijd dat de gemeente met een aantal maatregelen komt die de ondernemers meer kansen zal bieden.

Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat ondernemers steeds meer geconfronteerd worden met stijgende lasten, terwijl ze hier weinig voor terugzien. Volgens SP-raadskandidaat Laurens Ivens toont dit aan dat de gemeentebesturen de ondernemers onvoldoende serieus nemen. 'Grote bedrijven krijgen vaak alle ruimte in de stad, maar juist de kleinere bedrijven en zelfstandigen krijgen het moeilijk. Amsterdam moet juist voor hen kiezen om zodoende de creativiteit van de ondernemers te stimuleren. Daardoor kan Amsterdam een nog mooiere stad worden en kunnen er extra banen in de stad komen.'

De SP heeft enkele concrete voorstellen die de ondernemers meer ruimte moet bieden:
- De gemeente moet zich bij het Rijk inzetten voor het verhogen van de kleinschaligheidaftrek voor zelfstandigen voor de eerste twee schijven met 50 procent en het verlagen van het belastingtarief over de eerste 41.000 euro winst.
- Startende ondernemers die een diploma ondernemersvaardigheden halen komen in aanmerking voor een aanmoedigingsubsidie.
- Gemeentelijke belastingen moeten gebundeld worden in n aanslag. Het Rijk moet opgeroepen worden om de bandbreedte van de diverse gemeentelijke belastingen aan te geven en daarnaast de loonbelasting en de afdracht van sociale premies te vereenvoudigen.
- Om ook kleine ondernemers de mogelijkheid te geven zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, moet er een standaard pakketpolis komen met een ruime dekking en een acceptatieplicht.
- De gemeente zet zich bij het Rijk in voor een wettelijk verbod op verkoop onder de inkoopsprijs.
- En vaste dag zullen de winkels gesloten moeten zijn.
- De komst van grote winkelcentra aan de rand van de gemeente of langs doorgaande wegen moeten voorkomen worden.
- Om de financiƫe gevolgen van criminaliteit te beperken komt er een waarborgfonds.

Morgen zal de SP voorafgaand aan de MKB-lenteborrel (vanaf 16.00 in Sint Olof's kapel/NH Barbizon Palace) haar plannen kenbaar maken aan de ondernemers.

U bent hier