h

Mondelinge vragen

26 oktober 2011

Mondelinge vragen

Mondelinge vragen herijking sociale dienstverlening

De SP heeft vernomen dat het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West zich heeft voorgenomen de subsidie voor schuldhulpverlening toe te kennen aan de organisatie SEZO.

De SP heeft naar aanleiding van dit bericht de volgende mondelinge vragen:
1. Hoeveel mensen die gebruikmaken van deze dienst moeten over van Impuls naar SEZO?
2. Klopt het dat dit in het kader van privacy wetgeving alleen mag na akkoord van de personen die gebruik maken van deze dienst?
3. Hoeveel tijd is nodig voor de gehele overdracht?
4. Wanneer kan deze starten?
5. Zijn er frictiekosten gemoeid met deze overdracht?
6. In welke mate zijn deze frictiekosten verhaalbaar op het stadsdeel?

Erik Bobeldijk
SP Amsterdam Nieuw-West

U bent hier