h

Huurders Ymere verdienen betere behandeling

8 maart 2013

Huurders Ymere verdienen betere behandeling

De SP vindt dat Ymere reparatieverzoeken van huurders beter moet afhandelen en onderhoudsachterstanden moet voorkomen. Op basis van onderzoek onder de huurders blijkt dat huurders erg ontevreden zijn hierover. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Van huurders verwacht Ymere dat zij elke maand op tijd hun huur betalen. Op hun beurt mogen huurders van hun woningcorporatie verwachten dat klachten op een duurzame manier worden verholpen en het onderhoud op peil is."

In november van het vorige jaar heeft de SP een meldpunt geopend over Ymere nadat de partij veel klachten over deze woningcorporatie had ontvangen. Meer dan 350 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun ervaringen met Ymere met de SP te delen. Er werden bijna duizend klachten gemeld. De SP heeft dit overzichtelijk gemaakt in het rapport "Huurders Ymere aan het woord". Dit rapport met een aantal concrete aanbevelingen is aangeboden aan Ymere.

Veruit de meeste klachten kwamen binnen over de afhandeling van reparatieverzoeken. Ivens: “Ymere handelt daarin traag of doet zelfs helemaal niets. Daarnaast kregen we veel klachten over de kwaliteit van de reparaties. Veel mensen vonden de gekozen oplossingen goedkoop en niet duurzaam."Op de vraag van de SP aan de melders welk cijfers men Ymere geeft voor het onderhoud aan hun woning krijgt de corporatie een 3,8. Ivens: “Dit is een hele dikke onvoldoende. Veel mensen klagen over schimmel en lekkage in hun woning. De kwaliteit van de woningen van de grootste woningcorporatie van de stad blijkt dus onder de maat. Dit is onacceptabel en wij vinden dat Ymere hard aan de slag moet om dit cijfer te verbeteren."

De huurders van sociale huurwoningen kunnen niet makkelijk wisselen van verhuurder. Uit het SP-meldpunt bleek dat huurders zich vaak machteloos en niet serieus genomen voelen door Ymere. Ivens is van mening dat Ymere meer moet leveren aan de huurders voor de huur die wordt opgebracht. "Er moet voorkomen worden dat er achterstallig onderhoud ontstaat. Daarnaast moeten huurders niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar er moet serieus gekeken worden door Ymere hoe klachten verholpen kunnen worden.

U bent hier