h

Schoonmakers Bastion Hotel onderbetaald

11 maart 2013

Schoonmakers Bastion Hotel onderbetaald

In het Bastion Hotel in Amsterdam worden Amsterdamse schoonmakers, blijkens meldingen die bij ons binnenkomen, zwaar onderbetaald. Schoonmakers krijgen soms stukloon: zij worden per schoongemaakte kamer betaald, voor elke kamer krijgen ze slechts 15 minuten de tijd. In de praktijk komt dit soms neer op een uurloon van 2 euro per uur.

1. Bent u bekend met het feit dat het Bastion Hotel haar schoonmakers te weinig betaald? Kunt u uw antwoord toelichten?
2. Worden er gasten van de gemeente wel eens ondergebracht in hotels van Bastion?
Amsterdam heeft de code verantwoord marktgedrag ondertekend. Dat schept een verplichting: bent u bereid om gasten van de gemeente alleen onder te brengen in hotels die zich niet schuldig maken aan het onderbetalen en uitbuiten van hun personeel? Zo ja, hoe gaat u dit waarborgen?
3. Doet DWI zaken met hotels in Amsterdam als het gaat om re-integratietrajecten en/of participatiebanen en dergelijke? Zo ja, met welke hotels precies en welke criteria hanteert DWI daar bij?
4. Bent u bereid om overeenkomsten vanuit DWI met hotels die hun schoonmaakpersoneel niet het cao loon voor de schoonmaak betalen stop te zetten? Zo nee: waarom niet?
5. Bent u bereid de arbeidsinspectie te vragen onderzoek te doen naar de werkomstandigheden van personeel in de hotel schoonmaak in Amsterdam? Zo nee; waarom niet?

Maureen van der Pligt

U bent hier