h

Na jarenlange druk SP gaat Amsterdam maximale ouderbijdrage halveren

8 januari 2020

Na jarenlange druk SP gaat Amsterdam maximale ouderbijdrage halveren

Foto: schoolzevergem / Flickr

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat Amsterdam de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs maximeren op 112 euro.
SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “Ik ben blij dat Amsterdam het maximumbedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage fors naar beneden bijstelt door het maximum te halveren. De te hoge ouderbijdrage kaarten we als SP al jarenlang aan in de gemeenteraad. Moties, onderzoeken eigenlijk hebben we alles wel uit de kast getrokken om de ouderbijdrage omlaag te krijgen."

Na uitgebreid onderzoek stelde de SP in 2016 nog vast dat de gevraagde ouderbijdrage in het basisonderwijs gemiddeld 112 euro is. Toen het stadsbestuur besloot de ouderbijdrage te maximeren op 225 euro, waarschuwden we daarom al dat deze maatregel in de praktijk neerkwam op een wassen neus. Flentge: "Door nu te gaan maximeren op 112 euro, zetten we echt een stap in de goede richting. En brengen we de maatregel in overeenstemming met de praktijk." Wat de SP betreft gaat de ouderbijdrage in de toekomst nog verder naar beneden en wordt deze gemaximeerd op 50 euro.

Wet verbiedt het kinderen uit te sluiten van schoolreisjes
Veel scholen vragen een financiële bijdrage aan ouders om schoolreisjes en activiteiten als de kerstviering te financieren. Hoewel deze bijdrage geheel vrijwillig is, voelen veel ouders zich onder druk gezet om deze bijdrage te betalen. Zo ontvangen ouders soms aanmaningen om toch vooral te betalen. Ook komt het geregeld voor dat kinderen worden uitgesloten van deelname aan schoolreisjes wanneer ouders niet betaald hebben. Voor dit laatste stak SP-Kamerlid Peter Kwint vorig jaar een stokje. In december nam de Tweede Kamer op initiatief van de SP en Groenlinks een wet aan die het scholen verbiedt leerlingen uit te sluiten van deelname wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben. De wet ligt nu ter behandeling voor aan de Eerste Kamer.

Flentge: “Het is goed dat straks in de wet vastligt dat kinderen niet meer mogen worden uitgesloten van deelname aan schoolreisjes. Kinderen mogen nooit de dupe worden van het feit dat ouders een minder dikke portemonnee hebben.” De SP blijft het stadsbestuur aansporen om het bedrag dat Amsterdamse scholen mogen vragen verder omlaag te brengen. Voor veel ouders is de hoge bijdrage immers niet op te brengen. Ook ontbreken er nog goede en strakke regels over de hoogte van de ouderbijdrage in het voortgezet onderwijs. Het is zaak om ook daar de vrijwillige ouderbijdrage te maximeren.

U bent hier