h

Notitie commissiereizen

29 september 2004

Notitie commissiereizen

De commotie rond het annuleren van de dienstreis van de commissie Werk en Inkomen was tenenkrommend. Tot een week voor vertrek was er nog geen programma bekend. Het annuleren van het hotel voor 9 leden van de commissie kost de gemeente 14.000. Als de reis wel was doorgegaan, had alleen al het hotel tussen de 35.000 en 40.000 gekost. Dit soort informatie doet het imago van de Amsterdamse gemeentepolitiek geen goed. De Amsterdammer denkt: "ze verbrassen mijn geld met plezierreisjes, zitten in dure hotels, hebben de duurste vliegtuigstoelen en ik weet niet eens wat ze er uitvoeren."

Het moet gezegd: ook de Amsterdamse SP fractie heeft deze gedachten. Niet voor niets is ons credo dat de SP alleen meegaat op dienstreis wanneer er informatie vergaard kan worden die niet op een makkelijker en goedkopere manier te verkrijgen is. Ook de kosten die gemaakt worden, zijn ons vaak een doorn in het oog. Bij voorbeeld: de reis van de Commissie Verkeer naar Japan en Zuid-Korea was begroot op 7500 per persoon. Na vragen van de SP bleek het ook voor minder dan de helft van het geld te kunnen. Overigens is ook deze reis geannuleerd. En is het niet overdreven dat 9 leden van de commissie Werk en Inkomen tussen de 35.000 en 40.000 uit zouden geven voor vier overnachtingen in een hotel? Dat is tussen de 972 en 1111 per persoon per dag!

De SP is niet per definitie tegen het idee dat een commissie ergens naartoe gaat om ter plekke een situatie te bekijken en hiervan te leren. De SP is er wel tegen als de Amsterdammer terecht de indruk krijgt dat er geld over de balk gesmeten wordt. Daarom wordt het de hoogste tijd dat de regels voor het maken van een commissiereis naar het buitenland aangescherpt worden. Gekeken moet worden naar de kosten en de baten, de efficiency, en vooral de openheid naar buiten toe. De Amsterdammer heeft er recht op te weten wat er met zijn geld gedaan wordt.

Ook zou beter gekeken kunnen worden naar effectiviteit; in de week voordat de commissie Werk en Inkomen naar New York zou vertrekken, was de commissie Algemene Zaken daar al. De vraag dringt zich op of het nodig is dat twee commissies, waarin alle partijen (kunnen) zijn vertegenwoordigd, zo kort achter elkaar deze stad moeten bezoeken. Evenzeer dringt zich de vraag op of het nodig is dat al deze mensen zich naar die stad begeven, en of het niet beter is wanneer een ter zake kundige Amsterdam bezoekt, bekijkt, en aanbevelingen doet. Dit was het geval toen Trevor Davis Amsterdam uitgenodigd werd om eens kritisch naar de kunstwereld in Amsterdam te kijken. Met als resultaat een zeer leerzaam rapport.

In concreto stelt de SP voor om:
- Als voorwaarde te stellen dat commissies eerst vaststellen welke informatie zij willen gaan zoeken, en daarna pas de reisbestemming daarbij zoeken.
- Een begroting maken van de te verwachten kosten, waarbij gelet wordt op het binnen de perken houden van de kosten. Volgens de huidige regels kan de voorzitter van de commissie het type verblijf bepalen; zowel door de commissie Verkeer, waar de kosten opeens tot minder dan de helft beperkt konden worden, als de commissie Werk en Inkomen die een hotel boekte voor ca 1000 per persoon per nacht, is aangetoond dat het wel een onsje minder kan.
- In die begroting ook uit te gaan van vliegtickets voor economy class in plaats van business class.
- Het programma, reisbestemming en begroting ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad, in plaats van, zoals nu het geval is, slechts de onderbouwing van de functionaliteit van de reis ter goedkeuring voor te leggen aan het College van B & W.
- De fracties de mogelijkheid bieden om deelname aan werkbezoeken zelf te betalen.

Amsterdam, 29 september 2004

Meta Meijer,
SP fractie

U bent hier