h

Schriftelijke vragen over de daklozeneenheid

10 augustus 2005

Schriftelijke vragen over de daklozeneenheid

De SP Westerpark heeft sinds de informatieavond op 17 mei in het Marcanticollege in het Westerpark er verschillende malen bij de SP-fractie van de Centrale Stad op aangedrongen dat de procedure tot het instellen van een daklozeneenheid in de Frederik Hendrikbuurt niet zuiver gelopen is.

Vooral de manier waarop de buurtbewoners met de beslissing zijn geconfronteerd verdient geen schoonheidsprijs. Willem Paquay, gemeenteraadslid SP, heeft daarom schriftelijke vragen gesteld in de raad op 27 juni. Schriftelijke vragen moeten schriftelijk beantwoord worden; het kan dus lang wachten zijn op een antwoord.

U bent hier