h

Flyers en informatie de ingrediënten voor 'Baarsjesdag'

10 september 2005

Flyers en informatie de ingrediënten voor 'Baarsjesdag'

De Baarsjesdag op het Mercatorplein is een terugkerende gelegenheid om met een kraam vol materiaal te flyeren en informatie te geven over de activiteiten van de SP in het stadsdeel en in de stad.

De flyers voor de Keer het Tij-actie en de 'Rode Kaart'-folders werden door de SP-ers enthousiast uitgedeeld op het plein. Aan de kraam was een breder aanbod aan folders en daardoor de uitgelezen plaats voor een informatief gesprek.

U bent hier