h

"SP-Dokters" in actie tegen het nieuwe zorgstelsel

7 november 2005

"SP-Dokters" in actie tegen het nieuwe zorgstelsel

Zaterdag 5 november trok een delegatie van SP-Westerpark getooid in witte doktersjassen de Spaarndammerstraat in, om buurtbewoners voor te lichten over de ongezonde gevolgen van de herziening van het zorgstelsel. En om de burgers op te roepen de actie NOODREM te steunen door een petitie te ondertekenen. ACTIE NOODREM, een onderdeel van de landelijke SP-actie tegen de marktwerking in de zorg, kan reeds op de steun van veel artsen en (para)medici rekenen. Nu is het echter tijd voor een massaal NEE van de burgers.

Een grote meerderheid van de winkelende buurtbewoners in de Spaarndammerstraat tekende direct. Zij waren matig tot redelijk goed op de hoogte van het nieuwe zorgstelsel en maakten zich vooral grote zorgen over de premiestijging die het stelsel met zich mee zal brengen. Enkele mensen waren onverzekerd en waren ongerust over de boete die vanaf januari gegeven zal worden aan onverzekerden die toch een beroep doen op zorg. Veel mensen hadden moeite te begrijpen waar de huidige regering mee bezig is. In een mum van tijd haalden we 135 handtekeningen op. Onder de "SP-dokters" bevond zich ook een echte huisarts, bij wie buurtbewoners hun bloeddruk konden laten meten, mocht de stress die het nieuwe stelsel oplevert te hoog zijn geworden. Zo"n dertig mensen deden een beroep op de SP-dokter; bij een groot deel van hen was de bloeddruk inderdaad aan de hoge kant.

Dit is wat er gaat veranderen in het nieuwe zorgstelsel

In het nieuwe stelsel betaalt iedereen "arm of rijk" dezelfde hoge premie. De aanvraag voor de zorgtoeslag, die mensen met de laagste inkomens tegemoet moet komen in de kosten, is voor veel rechthebbenden te ingewikkeld.

Veel noodzakelijke zorg is niet opgenomen in het basispakket, maar in de aanvullende verzekering, waarvoor mensen geweigerd kunnen worden of slechts tegen betaling van een extra hoge premie kunnen worden toegelaten.

Het zullen niet langer de artsen zijn, die bepalen hoe en waar de patint behandeld moet worden voor zijn of haar ziekte, maar zorgverzekeraars. De verzekeraar bepaalt immers of de patint de voor hem of haar noodzakelijke zorg wel of niet vergoed krijgt.

Het verwerken van de 6 miljoen zorgtoeslagformulieren levert veel bureaucratie op. Ook de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders krijgen te maken met veel extra administratieve rompslomp, omdat onderhandeld moet worden om contracten met vele verzekeraars.

"Voorkmen is beter dan genezen" is een van de belangrijkste principes in de gezondheidszorg, en de SP is ervan overtuigd dat het voorkmen van de invoering van het nieuwe zorgstelsel de enige manier is om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Met een massale oproep hoopt de SP het kabinet alsnog tot de orde te roepen en af te zien van de invoering van het nieuwe stelsel.

Heeft u nog niet aan de noodrem getrokken, dan kunt u op zaterdag 19 november tussen 12.00 en 14.00 terecht bij de "SP-dokters", die dan op straatbezoek zijn in de 2de Nassaustraat.

U bent hier