h

Burgermonitor: aan stadsdeel verknochte Westerparker laat zich niet wegsturen

19 december 2005

Burgermonitor: aan stadsdeel verknochte Westerparker laat zich niet wegsturen

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 laat een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid zien, en een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische afkomst. Wat in Westerpark het meest opvalt is de sterke verbondenheid van bewoners met het eigen stadsdeel. Geen wonder dat het verzet tegen huisuitzetting er zo groot is.

Terwijl het Amsterdamse gemiddelde blijft steken op een magere 55 procent, voelt 68 procent van de inwoners van Westerpark zich verbonden met het stadsdeel. Nergens in de stad is de stadsdeelverbondenheid groter. Daarnaast geven de bewoners van ons stadsdeel aan, -ondanks de zorgwekkende tendens van toenemende discriminatie in de stad-, dat zij juist enthousiast zijn over de multiculturele aard van de wijken. Niet voor niets scoort Westerpark ook hoog wanneer de vraag wordt gesteld of de bewoners hun stadsdeel gezellig vinden.

Het is daarom des te spijtiger dat het nog zittende stadsdeelbestuur een deel van haar electoraat het stadsdeel uit wil sturen. Als gevolg van de grootschalige renovatieprojecten kunnen bewoners van sociale huurwoningen vaak niet terugkeren in hun oude woning. Daarbij is het onwaarschijnlijk dat zij een andere woning binnen het stadsdeel kunnen vinden, gezien de ellenlange wachtlijsten voor een betaalbare woning.

Hier komen wij op een ander punt uit de Burgermonitor. De inwoner van Westerpark is actief in de buurt, meer dan de gemiddelde Amsterdammer dat is. Het is jammer dat niet is uitgezocht in hoeverre deze actiebereidheid te danken is aan het stadsdeelbestuur zelf. Hoeveel van de activeiten van bewoners zijn gerelateerd aan de plannen die stadsdeel en woningbouwcorporaties met hun woningen hebben? Hoeveel Westerparkers hebben er geen zitting in bewonerscommissies of hebben zich verenigd in SASH (stop afbraak sociale huisvesting)? Ook de bewoners van de Hugo de Grootbuurt zijn lange tijd niet zo actief geweest als nu, dankzij de wijze waarop het stadsdeelbestuur probeert om de Centrale Eenheid Daklozen er door te drukken.

Westerparkers zijn dan ook meer dan de inwoners van de andere stadsdelen geinteresseerd in de stadsdeelpolitiek. Bijna zeven van de tien mensen gaven aan interesse te hebben in de stadsdeelpolitiek; het Amsterdams gemiddelde komt niet verder dan 58 procent.

Kortom: Westerparkers zijn betrokken burgers die meer dan andere Amsterdammers willen weten welke besluiten het stadsdeelbestuur maakt en waarom. Daarbij zijn zij er niet vies van om zelf de handen uit de mouwen te steken wanneer zij het oneens zijn met besluiten van lokale politici. Ze organiseren zich in verschillende (actie)comits om te laten merken dat zij het beste willen voor hun buurt. In maart krijgen zij de gelegenheid om in ieder geval aan hun verbondenheid in protest een einde te maken.

De uitgebreide cijfers vindt U terug op de webadressen:
http://www.os.amsterdam.nl/
http://www.os.amsterdam.nl/tabel/3921/

U bent hier