h

Onrust in deelraad Zuidoost

17 december 2005

Onrust in deelraad Zuidoost

Maandag 12 december jl. werd bekendgemaakt dat drie raadsleden in zuidoost wegens onvrede met het beleid van hun partij de overstap hebben gemaakt van respectievelijk PvdA, VVD en Groenlinks naar Leefbaar Zuidoost (LZO). Daarnaast is 1 VVD raadslid uit de VVD fractie gestapt en voor zichzelf verder gegaan.
LZO is nu met 8 zetels, tot de komende verkiezingen bijna zo groot als de PvdA (9 zetels). De coalitie van PvdA, VVD en CDA, heeft haar meerderheid verloren. Doordat de belangrijkste beslissingen (o.a. de begroting voor 2006) al zijn genomen en doordat de raadsverkiezingen voor de deur staan zal de verschuiving geen directe gevolgen hebben.

Het is echter wel een belangrijk signaal. LZO is de grootste oppositiepartij. LZO is ook de fractie die zich het meest onder de burgers mengt en daardoor weet wat er leeft op straat. De onrust toont aan dat er in de raad grote onvrede bestaat over het beleid van de afgelopen periode. Zoveel onrust, dat de raadsleden van de genoemde partijen in gewetensnood zijn gekomen en hun fractie hebben moeten verlaten. De kloof tussen bestuurders en burgers wordt nu ook in de deelraad zichtbaar. Ook bij de burgers van Zuidoost leeft veel onvrede over het gevoerde beleid. Zowel de oppositie in de raad als de oppositie op straat tegen diverse stadsdeelplannen zijn door de huidige bestuurder onvoldoende beantwoord. Men voelt zich tekort gedaan. Het wordt dus echt tijd voor een ander beleid waarbij er geluisterd wordt naar de burgers en waarbij beleid moet worden uitgezet dat burgers en mensen die in het veld werken aanspreekt. Het is dat beleid dat de SP voor ogen heeft. Beleid met een visie op de toekomst dat dicht bij de burgers staat en niet vanuit een ivoren toren over de burgers wordt uitgestrooid.

De SP zet zich daar nu voor in en zal dat blijven doen. De kloof tussen bestuurders en gewone mensen moet worden gedicht, daar zijn we nu hard voor aan het werk en dat gaat ons lukken als we voldoende steun van de burgers krijgen tijdens de komende verkiezingen.

U bent hier