h

Primeur voor de inwoners van stadsdeel Centrum

19 december 2005

Primeur voor de inwoners van stadsdeel Centrum

De SP gaat voor het eerst meedoen aan de verkiezingen voor de stadsdeelraad Amsterdam op 7 maart. Marnix Bruggeman, de lijsttrekker van SP-Centrum, beloofde: ,,Wij willen zorgen dat ook de mensen met de smalste beurzen het beter krijgen. De SP is tegen armoede en dus tegen exorbitante rijkdom, zakkenvullerij, het bevoordelen van de rijken, hun verspilling en hun netwerken waarin ze elkaar de financiële bal toespelen. Het Centrum zit er vol mee. Wij zijn vóór een Centrum waarin mensen niet aan hun lot overgelaten worden. Een Centrum waarin kleine ondernemers niet door het grote geld langzaam aan de markt uit gedrukt worden. Een Centrum waarin niet met geld gesmeten wordt naar het ene prestigeproject na het andere, terwijl op instellingen met een nuttige buurtfunctie meer en meer bezuinigd wordt. De SP wil het Centrum eerlijker en socialer maken. Op het gebied van wonen, ouderenzorg, noem maar op. En dus ook op het gebied van verkeer en vervoer."

SP-Centrum lijsttrekker Marnix Bruggeman presenteerde de kandidaten van zijn lijst aan de inwoners van stadsdeel Centrum. Op 7 maart hoopt de SP ook in het centrum zijn stem te laten horen
Naast de SP Opstapper presenteerde SP-Centrum nog een noviteit: bewonersparkeren. Kort en bondig: autoverkeer van funshoppers en stappers laten we liever buiten het Centrum of in bestaande parkeergarages. In winkelstraten mag kort worden geparkeerd, de schaarse parkeerplaatsen in woonstraten en -grachten worden voor auto's van bewoners en bedrijven die er echt iets te zoeken hebben gereserveerd. Als SP-Centrum hopen we daarmee tot minder autobewegingen in het centrum te komen. Bewoners hoeven niet langer rondjes te rijden, op zoek naar een parkeerplaats. De loodgieter, aannemer, installateur en huisarts kunnen weer aan de deur komen. In andere steden werkt dit prima, waarom niet in Amsterdam-Centrum?

De eerste acht kandidaten voor 7 maart in stadsdeel Centrum:

1. De lijsttrekker is Marnix Bruggeman (in de tram), 50 jaar: trambestuurder, jurist, rechtsfilosoof, ex-buurtcomitevoorzitter, milieu-activist en socialist.
Als 16-jarige bemoeide hij zich al met de politiek. Sinds die tijd is hij altijd politiek actief gebleven en daarom nu in de SP. Marnix maakt zich kwaad over onrechtvaardigheid. Met de SP in de raad wil hij het centrum eerlijker maken. Dat moet niet alleen door verschuiving van de geldstromen in de begroting, maar ook door aandacht voor alle inwoners. Onderdeel van sociale politiek is voor hem vanzelfsprekend ook zorg voor het milieu. Van dit alles wil hij op een integere manier de andere partijen in de raad proberen te overtuigen.

2. Erica Wever (derde van links), 33 jaar: alleenstaande moeder van twee kinderen en voorzitter van de stichting Minority's.
Erica is een betrokken en sociale vrouw, die armoede geen kans wil geven. Zij zet zich in voor vrouw en werk en voor jong volwassenen. Als vertegenwoordigster van deze groepen, die veelal van allochtone afkomst zijn, wil zij de problemen met betrekking tot werk en inkomen zichtbaar maken en er oplossingen voor bieden. In het Centrum moeten hiervoor initiatieven ontwikkeld worden. Er moet meer keuzevrijheid komen op basis van eigen interesse en ontwikkeling. En aansluitend hierop meer mogelijkheden voor scholing en studie.

3. Nelly Duijndam (tweede van links), 54 jaar: onderneemster, betrokken bij alles wat zich op het Amsterdamse water afspeelt, bij homo/lesbische zorg en bij kleine ondernemers
Meer een doener dan een denker; Nelly is altijd op zoek naar oplossingen. Ze vindt het beschamend dat er in het welvarende stadsdeel centrum armoede is. De lijnen van de overheid naar de burger moeten en kunnen veel korter. Buurthuizen moeten in de buurten blijven. Er moet een actiever beleid komen voor (eenzame) ouderen. Verzorgingshuizen mogen niet uit het centrum verdwijnen; ook buurtbewoners hebben deze faciliteiten hard nodig. Nelly ergert zich aan de verharding en intolerantie van bestuurders. Waardigheid en respect niet alleen op straat maar ook in de raad.

4 Joop Lahaise (rechts), 49 jaar: journalist, communicatiedeskundige, oud-docent Nederlands en voormalig mediaonderzoeker bij een landelijke antiracisme organisatie
Joop verafschuwt de almaar groeiende kloof tussen rijk en arm en wil de graaicultuur snoeihard aanpakken. De samenleving moet rechtvaardiger: voor iedereen gelijke rechten n gelijke kansen. Joop wil dat het centrum bereikbaar blijft voor iedereen, zodat ook mensen met minder geld hier kunnen blijven wonen en naar het centrum kunnen komen voor uitgaan en cultuur. Hiervoor zijn goedkope woningen nodig, betaalbare voorzieningen voor sport, welzijn en cultuur, goed openbaar vervoer en bewonersparkeren (parkeerplaatsen op straat voor bewoners en bedrijven, bezoekers onder de grond)

5. Andrea Niessen (links), 34 jaar: vrijwilligster op de Poezenboot en ervaringsdeskundige in welzijn en zorg
Hoewel Andrea graag de handen uit de mouw steekt, wil zij nu naast het actievoeren dichter bij de besluitvorming staan en oplossingsgericht werken. Het centrum mag niet alleen voor de rijken zijn, ook mensen, die hulp nodig hebben moeten in het centrum een plek hebben. Naast haar passie voor de poezenopvang, strijdt zij ook voor goede opvang van daklozen, verslaafden en mensen met een psychiatrische achtergrond. Vanuit haar eigen ervaring in de zorg pleit zij voor meer zeggenschap voor mensen in de directe omgeving van de hulpzoekende en minder voor management en hooggeplaatste deskundigen.

6. Bart Uitdenbogaart (tweede van rechts), 44 jaar: sociaal bewogen, accuraat en dienstverlenend.
Als actieve burger van de Burgwallen loopt Bart tegen problemen aan die veroorzaakt worden door de wereldvreemdheid van het stadsdeelbestuur. De leefbaarheid van een buurt wil hij verbeteren door in de raad 'burger' te blijven en al bij de besluitvorming de problemen aan te pakken. Ook als mantelzorger ervaart hij aan den lijve dat beleid en uitvoering niet op elkaar zijn afgestemd. Hij maakt zich er ernstig zorgen over; zijn motto is dan ook: "Als je iets voorstaat, moet je ook zorgen dat het uitgevoerd wordt."

7. Femke Reudler Talsma (derde van rechts), 23 jaar: studente Europese studies en Arabisch en bestuurslid van AEGEE-Amsterdam, een Europese studentenvereniging.
Femke doet alles op de fiets en wil in de raad optreden als vertegenwoordigster van de studenten, die een groot deel van de Amsterdamse bevolking uitmaken. Ze wil dat Amsterdam socialer wordt, zodat iedere bewoner trots kan zijn op zijn of haar stad Daarbij wil zij niet uit het oog verliezen dat Amsterdam aantrekkelijk moet blijven voor buitenlanders en toeristen. Vervoer per fiets moet gestimuleerd worden en mag niet bestraft worden met het losknippen en wegvoeren van geparkeerde fietsen, zoals regelmatig bij het Centraal Station gebeurt. Niet knippen, maar meer faciliteiten voor fietsers.

8. Kees Alders (vierde van links), 33 jaar: kunstenaar, psycholoog, ondernemingsraadwerker, activist en internationalist.
Kees voelt zich Europeaan en Amsterdammer, en kan het niet laten zich op alle niveaus in te zetten. Hij is een sterke voorstander van slankheid van besturen en een tegenstander van bureaucratie. Het vet van het ambtenarenapparaat kan er wat hem betreft af. Het geld dat hiermee uitgespaard wordt moet direct ten goede komen aan de burger. De stadsdelen moeten beter georganiseerd worden, anders kunnen we ze beter opheffen. Ook wil Kees zich inzetten voor betaalbaar wonen en hoogfrequent en fijnmazig openbaar vervoer. Als onafhankelijk kunstenaar wil hij zich inzetten voor een spetterend Amsterdam.

U bent hier