h

Schrijnende toename armoede in Amsterdam Zuidoost

17 december 2005

Schrijnende toename armoede in Amsterdam Zuidoost

MaDi (Maatschappelijke Dienstverlening) is een instelling die zich o.a. in Amsterdam Zuidoost bezighoud met sociaal raadswerk en schuldsaneringproblematiek.
Een delegatie van de SP Zuidoost, bestaande uit Noush Saranjam en Evert Hartog heeft op maandag 12 december een bezoek gebracht aan de MaDi vestiging gevestigd op Kempering 100B voor Amsterdam Zuidoost en Diemen. We hebben gesproken met mevrouw Dr. J. Hooi, directeur, mevrouw M. Wennekes, manager ouderenwerk en mevrouw M. Kogeldans manager schuldhulpverlening.
Doel van het bezoek was de oorzaken van de armoede beter te leren kennen en te onderzoeken wat de deelraad kan doen om de armoede terug te dringen.

MaDi wordt gefinancierd door de Sociale Dienst (DWI) en Stadsdeel Zuidoost op fifty fifty basis. Het stadsdeel beslist over de hoogte van de subsidie en de Sociale Dienst past de andere helft bij. Voor 2005 heeft MaDi Zuidoost/Diemen financiering gekregen voor 1.000 dossiers, die behandeld worden door 9 full time personeelsleden (9 ftes). In 2005 zijn 1.700 aanvragen gedaan voor hulp. Er bestaat momenteel een wachtlijst van ongeveer 600 personen. Men heeft dus aantoonbaar een te klein budget om alle aanvragen aan te kunnen. Deze toename toont aan hoe schrijnend het armoedevraagstuk zich het laatste jaar heeft ontwikkeld. Amsterdam Zuidoost heeft het grootste aantal huishoudens (24 %) dat onder de armoedegrens zit. Desondanks krijgt Amsterdam Noord (waar de nood ook hoog is, maar toch iets minder dan in Zuidoost) meer budget voor de schuldsanerings problematiek dan Zuidoost. Een kwart van alle aanvragen van schuldsaneringen in Amsterdam vindt plaats in Amsterdam Zuidoost.

Op het moment dat wij ons bezoek aflegden was men net bezig met het uitdelen van kerstpakketten voor ouderen. Er is een grote groep ouderen met een heel laag inkomen. Deze worden meer en meer aan hun lot overgelaten omdat het overheidsbeleid langduriger thuiswonen stimuleert waardoor er minder plaats is in verzorgingstehuizen. Bij deze groep zit een aantal mensen die op latere leeftijd in Nederland zijn komen wonen en daardoor geen volledige AOW en geen pensioenuitkering heeft. Voorts blijkt dat de toegenomen ingewikkeldheid (bureaucratie) voor veel ouderen een groot probleem is waardoor aanspraken op hulp niet worden ingediend, schulden ontstaan doordat formulieren niet worden begrepen en de situatie steeds uitzichtlozer wordt. Na huisbezoeken en ook na het uitdelen van de kerstpakketten, komen werknemers van MaDi soms met tranen in de ogen terug, zo schrijnend zijn de toestanden die men aantreft. Doordat het vrijwilligerswerk is ingestort kan MaDi ook nauwelijks een beroep doen op vrijwilligers. Dat was vroeger anders. Door bezuinigingen op buurtwerk is het nu moeilijker om vrijwilligers te vinden.

Veel MaDi klanten doen een beroep op de voedselbank. Hoewel de voedselbank momenteel onmisbaar is om te voorkomen dat mensen honger lijden, vindt MaDi het schandalig dat een voedselbank in een beschaafd land noodzakelijk is.

We kregen de volgende aanbevelingen mee:

  1. Zorg ervoor dat de wachtlijsten verdwijnen, hoe langer het duurt voordat iemand geholpen kan worden des te uitzichtlozer de situatie wordt
  2. Organiseer budgetcursussen en begin daarmee al in groep acht van de basisschool, maar vergeet ook de ouderen niet.
  3. Waarschuw mensen voor de gevolgen van lenen via comfort card, lenen.nl en andere laagdrempelige financiƫe instellingen en leer ouders en kinderen omgaan met dure abonnementen op mobiele telefoons.
  4. Bouw een visie op om armoede te bestrijden voor de langere termijn. Men heeft nu het gevoel dat de politiek alleen op de korte termijn reageert en regeert.
  5. Dring de bureaucratie terug. De maatschappij wordt voor veel mensen te ingewikkeld om te kunnen begrijpen. Recent voorbeeld is het nieuwe zorgstelsel dat door weinig mensen begrepen wordt.
  6. Leg geen verantwoording bij mensen die dat niet aan kunnen. (Het credo van dit kabinet is dat mensen eigen verantwoording moeten nemen, het resultaat is dat bestuurders hun verantwoording niet nemen)
  7. Ga niet pamperen. Leer mensen weerbaar maken.

Er is werk aan de winkel, de SP heeft nog erg veel te doen in Zuidoost.

Voor meer informatie, zie ook www.omarm.amsterdam.nl/Uitvoeringsmonitor_schuldhulpverlening_2004.pdf

U bent hier