h

Betaalbaar wonen in het centrum

6 januari 2006

Betaalbaar wonen in het centrum

SP-Centrum gaat op 19 januari in caf P96 met huisvestigingdeskundigen in debat over de vraag hoe het centrum bereikbaar kan blijven voor woningzoekenden met een smalle portemonnee. In haar verkiezingsprogramma voor de stadsdeelraad Centrum constateert de SP: Recent wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat het bouwen van meer koopwoningen en minder goedkope huurwoningen niet overeenstemt met de vraag.

De SP, die in maart voor het eerst aan de deelraadsverkiezingen in stadsdeel Centrum meedoet, wil in de binnenstad een verhouding van 40 procent sociale huurwoningen tegenover 60 procent woningen in de marktsector. In andere delen van het centrum moet die verhouding tenminste 80/20 worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom nodigt SP-Centrum deskundigen uit om mee te praten, over onder meer de mogelijkheden om de uitverkoop van sociale huurwoningen te stoppen en nieuwbouw te realiseren.

Met elkaar in discussie gaan Andr Mulder, docent volkshuisvesting aan de TU Delft, Lenny Vulperhorst, bouwdeskundige en auteur van het in 2005 verschenen boek Verzwegen onderneming (over de bouwfraude) en Hans Bakker, SP-gemeenteraadslid in Amsterdam (woordvoerder huisvesting). De discussie wordt ingeleid door Andrea Niessen, voorzitter van de SP-kerngroep Centrum en nummer vijf op de kandidatenlijst. Lijsttrekker Marnix Bruggeman is gespreksleider. De zaal krijgt gelegenheid om mee te debatteren. SP-Centrum nodigt ook de andere fracties van de deelraad Centrum en bij huisvesting betrokken organisaties uit om aan het debat mee te doen, en voorts iedereen die al jaren op een betaalbare woning wacht of door te hoge woonlasten volkomen in de knel is gekomen.
Openbare debatavond Meer betaalbare woningen in het centrum! Hoe zorgt de SP daarvoor?

Donderdag 19 januari, 20.00 (zaal open vanaf half acht) tot 22.30 uur.
Caf P96, Prinsengracht 96 (tel. 622.1864)
De toegang is gratis

U bent hier