h

Fietsenwerkplaats 'Recycle' in Oud-West met sluiting bedreigd

31 januari 2006

Fietsenwerkplaats 'Recycle' in Oud-West met sluiting bedreigd

In de Elisabeth Wolffstraat is een fietsenwerkplaats met de naam ' Recycle'. Daar wordt geprobeerd het leven van mensen met een verslavingsprobleem door middel van een zinnige dagbesteding - het repareren van fietsen - weer op de rails te krijgen.

Van meet af aan was duidelijk dat de financiering voor een periode van twee jaar zou zijn. Daarna zou uit andere fondsen/subsidiepotjes moeten worden geput. De ambtenaar van het stadsdeel en de manager van de Jellinek hebben die vervolgfinanciering vooralsnog niet voor elkaar weten te krijgen en het project dreigt te worden gestopt.

Het project is bedoeld voor clinten met een duidelijk verslavingsprobleem. Dat zijn vaak: dak- en thuisloze mensen, mensen die 'overlast' geven, mensen die onbereikbaar zijn voor zorginstellingen, mensen die vereenzaamd zijn of psychisch in de knel zitten of mensen die een probleem hebben met justitie.
Het project loopt goed. Men blijft keurig binnen het budget (houdt zelfs iets over). Periodieke evaluatie+rapportage zijn in orde. De deelnemers aan het project hebben daar aantoonbaar baat bij!
Op jaarbasis worden zo'n 45 clinten bediend. Er zijn veel meer aanmeldingen, maar die kunnen niet worden geholpen omdat, vanwege de subsidieregels, alleen mensen met een Oud-West postcode mogen instromen.

Wordt de financiering stopgezet, dan wordt een goedlopend sociaal traject de nek om gedraaid, zonder dat alternatieven voorhanden zijn. Dan komen al die mensen LETTERLIJK weer op straat te staan, de meeste van hen zonder behoorlijk sociaal vangnet. Dit terwijl, alom van de politieke daken wordt geschreeuwd, dat mensen die zichzelf in maatschappelijk opzicht niet goed kunnen redden de helpende hand toegestoken moet worden.

In principe zou vervolgfinanciering geen probleem moeten zijn. In het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is geld beschikbaar voor zogenaamde 'Proeftuin-projecten'. Probleem is echter dat de Amsterdamse hulpverleningsinstellingen klaarblijkelijk liever goede sier maken met nieuwe projecten, dan met projecten die al lopen, ook al leveren die nog zulke goede resultaten op.

Door de mensen, die het project runnen wordt naarstig gezocht naar alternatieve financieringsbronnen, dan wel naar alternatieve constructies om het project voort te kunnen zetten. Zij zitten echter in gillende tijdnood. Op maandag 30 januari hadden zij een weinig hoopgevend gesprek met de directie van de Jellinek. Op 31 januari hebben zij een onderhoud met de stadsdeelvoorzitter van Oud-West en de Jellinek manager die formeel de supervisie over het project hebben.

U bent hier