h

SP kerngroep Nieuw West weer actief!

24 januari 2006

SP kerngroep Nieuw West weer actief!

Afgelopen zaterdag 21 januari was de kerngroep Nieuw West weer actief en hoe!
Op het Osdorpplein werd om 1 uur een kraam opgebouwd met informatie materiaal, vlaggen en tomatensoep.

We kregen erg veel positieve reacties van mensen uit de buurt. Vooral de actie noodrem spreekt mensen erg aan,omdat veel mensen nu duidelijkheid hebben over wat ze moeten gaan betalen en het voor heel veel mensen in deze buurt erg slecht uit bleek te pakken.Vooral veel bejaarde mensen vroegen ons om toch vooral door te gaan met de actie ,omdat ze door de nieuwe zorgwet financieel in de problemen komen.

We hebben aan veel mensen de standpunten van de SP duidelijk kunnen maken en zelfs 2 mogelijk nieuwe leden geworven. Ook kregen we spontaan een uitnodiging deel te nemen aan een debat in het vrouwencentrum op 16 februari a.s. over opvoeding,onderwijs en wonen. Hoewel we niet aan de deelraadsverkiezingen deelnemen in het stadsdeel vond men het toch erg belangrijk dat zeker ook de SP bij het debat aanwezig zou zijn . We zullen er zeker zijn!
Het gevoel wat overheerste aan het eind van de middag was: het is goed dat we weer van ons laten horen in Nieuw West en veel mensen gaven aan ons de laatste tijd gemist te hebben.

Een goed teken en de komende weken zullen we weer in Nieuw West aanwezig zijn op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, afwisselend op het Osdorpplein en Plein 40/45.

U bent hier