h

Werkbezoek aan de Blankenbergstichting

20 januari 2006

Werkbezoek aan de Blankenbergstichting

In aanloop naar de verkiezingen gaat Marnix Bruggeman, lijsttrekker SP Centrum met een aankomend SP raadslid op werkbezoek bij diverse instellingen in het centrum.

20 jan. was hij met Nelly Duijndam, nr 3 voor SP Centrum op bezoek bij de Blankenberg
Stichting Amsterdam. Zij brachten een bezoek aan de directeur Else de Wit.
Josina Ozinga maakte een uitvoerig verslag, waarvan hieronder een samenvatting.

De Blankenberg Stichting bestaat sinds 1871 in Amsterdam.
Er zijn 5 hoofdgebieden waar de stichting zich mee bezig houdt:
- kort- en langdurig maatschappelijk werk;
- schuldhulpverlening;
- sociale raadslieden;
- ouderenwerk.
- buurtconcirges die aanpassingen aan woningen in orde maken conform de Wet
Voorzieningen Gehandicapten.

De stichting zoekt de ouderen actief op stelt hen op de hoogte van wat de Stichting voor hen kan betekenen. En maal per jaar is er telefonisch contact. De Stichting springt bij waar ouderen het tijdelijk niet zelf redden, in de hoop dat zij weer zelfstandig verder kunnen De ouderen vormen een groeiende groep die behoefte heeft aan langdurige ondersteuning.
Op het gebied van werkloosheid is de Blankenberg Stichting ook actief. Het is n van de redenen waardoor mensen langdurig in problemen komen. Presentatie van een plan van aanpak aan de gemeente heeft nog geen middelen/geld opgeleverd.
Volgens Else de Wit is de verhouding met het stadsdeel centrum momenteel goed. Onlangs is het plan om drie ´Huizen in de buurt´ te realiseren goedgekeurd. Bij invoering van de WMO kunnen deze huizen als servicewinkel dienen: n loket voor verschillende zorgvoorzieningen.

U bent hier