h

Werkbezoek MDHG

27 januari 2006

Werkbezoek MDHG

In aanloop naar de verkiezingen gaat Marnix Bruggeman, lijsttrekker SP Centrum met een aankomend SP raadslid op werkbezoek bij diverse instellingen in het centrum.

27 januari was hij met Erica Wever, nr 2 op de SP lijst voor het centrum op bezoek bij de Medische Dienst Herone Gebruik. Zij spraken met Willemijn Los
Josina Osinga maakte een uitvoerig verslag, waarvan hieronder een samenvatting.

De MDHG is een stedelijke belangenvereniging voor druggebruikers. De dienst is het meest actief in het centrum omdat een groot deel van de druggebruikers zich hier bevindt.
De dienst verleent geen hulp, maar bemiddelt bij klachten met betrekking tot politie en DMO en heeft een adviserende functie naar DMO. De MDHG zit in overlegvormen waar zij de druggebruikers vertegenwoordigt. De dienst wordt gefinancierd door DMO.
De MDHG heeft ongeveer 1.200 klanten. 25 % Nederlandse mannen, 30 % Surinamers, 10 % Antilianen, 20% Marokkanen, de rest zijn vrouwen, Zuid-Europeanen en Engelsen.
Willemijn is van mening dat het stadsdeel Centrum beter opgeheven kan worden. Het stadsdeel komt vooral op voor het 'bewonersgevoel' en doet weinig voor haar klanten.
Het spreidingsbeleid van de Centrale Stad slaat de plank mis. De gebruikers zullen zich altijd concentreren in het centrum omdat hier mogelijkheden zijn om aan geld en drugs te komen. Denk aan hand-en-span diensten verleend aan toeristen en prostituees, dealen, stelen, helen, ruilhandel, samen gebruiken, etc.
De tolerantie naar druggebruikers toe vermindert. De gebruikers voelen zich op straat bekeken en opgejaagd. Het handhavingsbeleid is streng; er worden veel boetes uitgeschreven voor bezit en gebruik van verboden middelen; het zich ergens bevinden zonder redelijk doel en het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs. Omdat elke druggebruiker altijd boetes heeft openstaan, kan hij of zij elk moment worden opgepakt. Een handig middel bij evenementen en politieke gebeurtenissen.
Gebruikersruimten met een huisdealer bieden een oplossing. De doelgroep is dan goed te bereiken, er is minder de overlast op straat en de gebruikers ervaren rust.
Er wordt momenteel herone verstrekt aan een groep oudere gebruikers.
Heronegebruik komt steeds minder voor. Er is een nieuwe generatie van coke gebruikers op komst. Dit zijn veelal frisse, snelle jonge jongens van Marokkaanse afkomst die voor veel criminaliteit zorgen. Deze groep baart Willemijn veel zorgen omdat ze 'onzichtbaar' en niet te bereiken zijn.
Medische zorg is momenteel geen probleem. Bij de GG en GD en het OLVG worden zowel verzekerde als onverzekerde druggebruikers geholpen. Hoe dit zal lopen na de invoering van de WMO is nog afwachten.
De MDHG wil SP Centrum graag van advies dienen in zaken als gebruikersruimten en gratis inentingen tegen hepatitis-B.

U bent hier