h

WMO? NIET DOEN!

21 januari 2006

WMO? NIET DOEN!

WMO? NIET DOEN!

Waarom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning er niet moet komen:

 • mensen worden teruggeworpen op zichzelf, ook als zij zichzelf niet
  kunnen redden
 • de druk op de mantelzorg wordt onaanvaardbaar hoog
 • het is onduidelijk wie zorg gaat leveren als er geen vrijwilligers
  of mantelzorgers voorhanden zijn
 • de gemeente krijgt een vastomlijnd budget en zal dus zo goedkoop mogelijk
  gaan inkopen, met de grote kans op kwaliteitsverlies
 • het vaste budget betekent op=op
 • decentralisatie betekent grote kans op verschillen tussen gemeenten,
  in steden met deelgemeenten ook nog eens kans op verschillen binnen de
  gemeente zelf
 • decentralisatie betekent ook grotere bureaucratie die meer zal gaan
  kosten, waardoor de 'zorgpot' kleiner wordt

Teken ook bezwaar aan tegen de WMO bij de Kamerleden.

U bent hier