h

Centrale Eenheid Daklozen (CED) in de 2e Hugo de Grootstraat?

23 februari 2006

Centrale Eenheid Daklozen (CED) in de 2e Hugo de Grootstraat?

Op 17 mei 2005 nam het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) het besluit tot de vestiging van een Centrale Eenheid Daklozen (CED) in het voormalige gebouw van het CWI aan de Tweede Hugo de Grootstraat. De CED is momenteel gevestigd aan de Herengracht, maar moet daar uiterlijk 7 april 2007 zijn vertrokken. Al gauw na het besluit van B&W kwam de buurt in opstand. Aanleiding voor de SP Westerpark een gesprek aan te gaan met de Landelijke Vereniging Dak- en Thuislozen en de Belangenvereniging Hugo de Grootbuurt. De SP in de gemeenteraad stelde schriftelijke vragen aan wethouder Aboutaleb.

Bij de communicatie met de buurtbewoners zijn door zowel het college van B&W van de centrale stad als het stadsdeelbestuur van stadsdeel Westerpark ernstige fouten gemaakt. Buurtbewoners, maar ook de stadsdeelraad, werden laat of helemaal niet ingelicht. De gemeente dacht de CED er even door te kunnen drukken, maar werd, op veel punten terecht, keihard teruggefloten door de bewoners. De SP is van mening dat buurtbewoners veel eerder bij het proces hadden moeten worden betrokken. De veiligheid van de buurt heeft prioriteit. Daarom moet in dergelijke situaties tijdig en samen met de bewoners een veiligheidsplan worden vastgesteld. Ten tijde van de informatieavond op 25 mei 2005 waren er omtrent de vestiging van de CED nog teveel onduidelijkheden. Bovendien was de planning van deze avond slecht en waren niet genoeg omwonenden uitgenodigd. De gemeente en het stadsdeel hebben veel te weinig rekening gehouden met de belangen van buurtbewoners. Om nog maar te zwijgen over het bestemmingsplan: na een door de bewoners aangespannen rechtszaak blijkt vestiging van de CED binnen het huidige bestemmingsplan helemaal niet mogelijk te zijn.

De SP is voor een gedecentraliseerde loketfunctie en vindt daarom dat de gecentraliseerde CED zo snel mogelijk moet worden vervangen door loketten die over de stad zijn verspreid. Als decentralisatie na april 2007 nog niet is gerealiseerd, hebben dak- en thuislozen echter wel recht op een goede dienstverlening. Ook hiervoor maakt de SP zich sterk. Daarom moet de CED in dat geval zeker zijn van een locatie na april 2007. Ondanks de vele fouten die zijn gemaakt door wethouder Aboutaleb en stadsdeelvoorzitter Hoogland vindt de SP dat de CED dan tijdelijk terecht moet kunnen in het pand aan de Tweede Hugo de Grootstraat. Vervolgens is volgens de SP een permanente kleinschalige loketfunctie hier mogelijk.

De SP hoopt dat er alsnog constructief overleg zal plaatsvinden tussen de omwonenden en het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Dit is in het belang van zowel de buurt als de eventuele gebruikers van de voorziening.

U bent hier