h

Een beter Nederland begint vandaag

24 februari 2006

Een beter Nederland begint vandaag

Een beter Nederland begint vandaag

Dinsdag 7 maart kunt u kiezen voor een andere koers in Amsterdam. Een stem op de SP is een stem voor minder politiek: minder vergaderingen, minder geldverspilling en minder ijdelheid. Want het gaat ons om de inhoud: de inwoners van Amsterdam. Met een stem op de SP steunt u een partij die opkomt voor sociaal beleid. Dat doen we in de gemeenteraad, maar ook op straat, want daar gebeurt het.

De belangrijkste punten voor de SP

  • Structurele aanpak van de armoede: € 25 miljoen extra bovenop het bestaande armoedebeleid en ruimte voor het creren van werk.
  • Betaalbaar wonen door de oprichting van een gemeentelijk woningbedrijf. Stoppen met de verstikkende marktwerking en de hoge huurprijzen. Minder slopen en meer bouwen.
  • Samenleven. Het bevorderen van gemengde wijken en scholen in plaats van een groeiende tweedeling. Meer aandacht voor het beroepsonderwijs, de springplank naar een baan. Amsterdam is voor lle Amsterdammers.
  • Een integer stadsbestuur dat in dienst staat van de bevolking. Minder gemeentelijke bureaucratie, de bezem door de deelraden en geen geldverspillende projecten.

Op 7 maart gaat het om uw stem, die vier jaar lang telt. Laat die kans niet liggen. Stem voor, stem SP.

U bent hier