h

Enquête onder bewoners over het Food Center

13 februari 2006

Enquête onder bewoners over het Food Center

De Socialistische Partij ontvangt met enige regelmaat klachten van omwonenden die veroorzaakt worden door het Food Center (voorheen de Centrale Markthallen) aan de Jan van Galenstraat. De SP houdt daarom een buurtenquête.

De politiek in Amsterdam is druk bezig met het schrijven van een ‘toekomstplan’ voor het Food Center. Hierbij wordt rekening gehouden met de overlast die het Food Center veroorzaakt. Bekend is al dat de Jan van Galenstraat een van de meest vervuilde straten van Amsterdam is. Maar hoe zit dat met verdere overlast? Hierover hoort de SP graag uw mening.

Deze enquete is niet meer actief!

 

Geluidsoverlast

1 a. Heeft u weleens geluidsoverlast van het terrein van het Food Center?
nee een beetje behoorlijk veel


1 b. Indien van toepassing: hoe vaak heeft u overlast?
af en toe regelmatig vaak


1 c. Indien van toepassing: waar wordt deze overlast door veroorzaakt? (kleur het bolletje van uw keuze in, meerdere antwoorden mogelijk):
Laden/lossen
Verkeer op het terrein
Verkeer van/naar het terrein
Mensen
Machines
Abattoir
Anders, namelijk (vul in):

Stankoverlast

2 a. Heeft u stankoverlast veroorzaakt door het Food Center?
nee een beetje behoorlijk veel


2 b. Indien van toepassing: hoe vaak heeft u overlast?
af en toe regelmatig vaak


2 c. Waar wordt deze overlast door veroorzaakt? (kleur het bolletje van uw keuze in, meerdere antwoorden mogelijk):
Groenten
Vis
Vlees
Verkeer op het terrein
Verkeer van/naar terrein
Abattoir
Anders, namelijk (vul in):

Toekomst Food Center

3 a. Wat moet er met het Food Center gebeuren?
(kleur het bolletje van uw keuze in, kies 1 antwoord):
Blijven zoals het nu is, mits de geluidsnormen worden nageleefd
Blijven zoals het nu is, mits de verkeerssituatie wordt aangepast
Combinatie van bovenstaande twee mogelijkheden
Gedeeltelijk verhuizen, grote bedrijven weg, kleine bedrijven blijven
Alle bedrijven sluiten en verhuizen, terrein opnieuw inrichten


3 b. Als u kiest voor een (gedeeltelijke) verhuizing van de bedrijven, wat moet er dan volgens u gebeuren met het leeggekomen terrein?


4. De SP streeft naar behoud van de monumentale markthal op het terrein. Welke functie moet de Centrale Markthal krijgen?
(kleur het bolletje van uw keuze in):
Cultuur
Sport
Buurthuis
Anders, namelijk:


Overige opmerkingen


(*) Naam:

Adres:

(*) E-mail adres:

Telefoonnummer:

Ja, ik ontvang graag informatie over vervolgacties van de SP.

 

 

U bent hier