h

Hoe lang mag u nog in Noord wonen?

27 februari 2006

Hoe lang mag u nog in Noord wonen?

De SP-Noord organiseert op donderdag 2 maart een discussieavond met als thema Wonen in Noord. Op de avond zijn alle Noorderlingen welkom die zich zorgen maken over dreigende huurverhogingen, sloop en verkoop van huurhuizen of over de algehele leefsituatie in hun buurt. De avond wordt gehouden in buurtcentrum De Rietwijker aan de Parlevinker 9 in Amsterdam-Noord en begint om 20.00 uur.

Bijna 80 procent van de woningen in Amsterdam-Noord behoort tot de sociale huursector. Die sector staat de laatste tijd onder grote druk. Corporaties willen een deel van de woningen verkopen of slopen om er nieuwe duurdere huur- en koophuizen voor in de plaats te bouwen. Minister Dekker van volkshuisvesting zint op een liberalisering van de huurprijzen en heeft de aanval al geopend op de zogenoemde scheefwoners.
Wat is het directe effect van de plannen van de corporaties en Dekker op Amsterdam-Noord? Hoe kan het sociale huurwoningbestand in Noord behouden worden zonder dat het stadsdeel het afvoerputje voor Amsterdams kansarmen wordt? Hoe kunnen we verpaupering en verkapitalisering van Noordse buurten tegengaan?

Over deze en andere woonkwesties wordt door verschillende belanghebbenden, onder wie leden van bewonersverenigingen, gediscussieerd. We hopen ook vertegenwoordigers van de woningcorporaties te verleiden tot deelname aan de discussie.

U bent hier