h

Jongeren kiezen partij en "Beste Politicus"

23 februari 2006

Jongeren kiezen partij en "Beste Politicus"

In het Jongerencentrum "De Clutch", 2e Leeghwaterstraat, Amsterdam-Centrum werd op 21 februari een verkiezingsdebat gehouden.
Jongeren lieten hun mening horen over scholing, woonruimte, hangplekken en kansen op de arbeidsmarkt. Samen met Erica Wever, kandidaats raadslid SP-Centrum en vertegenwoordigers van de VVD, Lijst 25, Opheffen Nu en D66 debatteerden zij in het jongerencentrum Clutch.

Na het verkiezingsdebat brachten de jongeren een proefstem uit op partij van hun keuze en werd de Beste Politicus gekozen.

Met een grote meerderheid van 31 stemmen is er voor de SP gekozen. De VVD bezette de 2e plaats met 3 stemmen, Lijst 25 en Opheffen Nu kregen elk 2 stemmen en D66 behaalde 1 stem.

Erica Wever van SP-Centrum werd verkozen tot "Beste Politicus". Zij kreeg de oorkonde van "Beste Politicus"' stadsdeel Centrum uitgereikt. Aan de oorkonde is de belofte gekoppeld om de komende 4 jaar de belangen van de jongeren in stadsdeel Centrum zo goed mogelijk te behartigen. Erica: "Het is voor de SP een eer om de komende 4 jaar aan dit mandaat te mogen werken."

U bent hier